VIDEOS

07-02-2019-Thanh-le-03
Ngày Mồng Ba Tết: “THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM” - Hành Hương Minh Niên III_Đền Đức Mẹ HCG Sài Gòn

"Phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa." (Mt 25,29) 16g 30 ngày Mồng Ba Tết: “THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM” Hành Hương Minh Niên III _Đền Đức Mẹ Hằng ...

27-01-2019-CN-3-TN-c-20g
Thánh Lễ 20:00 CN III TN - 27/01/2019 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Tường thuật Thánh Lễ Chúa Nhật III Thường Niên - ngày 27/01/2019, tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Chủ tế: Linh mục Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR Giảng lễ: ...

27-01-2019-CN-3-TN-c-17g
Thánh Lễ 17:00 - CN III TN - 27/01/2019 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, … " (Lc 4, 18) Chúa Nhật tuần III Thường Niên C (Lc ...

27-01-2019-CN-3-TN-c-15g
Chúa Nhật tuần III Thường Niên C - 15g 30 ngày 27/01/2019 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, … " (Lc 4, 18) Chúa Nhật tuần III Thường Niên C (Lc ...

27-01-2019-CN-3-TN-c-8g
Chúa Nhật tuần III Thường Niên C - 8g 00 ngày 27/01/2019 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, … " (Lc 4, 18) Chúa Nhật tuần III Thường Niên C (Lc ...

27-01-2019-CN-3-TN-c-6g
Chúa Nhật tuần III Thường Niên C - 6g 30 ngày 27/01/2019 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn

"Thánh Thần Chúa ngự trên tôi, vì Ngài xức dầu cho tôi, sai tôi đi rao giảng Tin mừng cho người nghèo khó, … " (Lc 4, 18) Chúa Nhật tuần III Thường Niên C (Lc ...

26-01-2019-Hanh-Huong-Duc-Me
Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 26/01/2018

“Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa. thần trí tôi hớn hở vui mừng. Vì Thiên Chúa, Đấng cứu độ tôi” (Lc 1,46-47) Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Đền Đức ...

Banh-Chung-2019
Chương trình Bánh Chưng Nghĩa Tình

Chương trình Bánh Chưng Nghĩa Tình được thực hiện lần thứ hai tại giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn. Trong bốn ngày, từ thứ Hai 21/1 đến ...

20-01-2019 CN 2 TN 20g
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C: 20g 00 - 20/01/2019

"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (Ga 2, 5) Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C (Ga 2_1-12) 20g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 20/01/2019 Bài giảng: Cha ...

20-01-2019 CN 2 TN 17g
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C: 17g 00 - 20/01/2019

"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (Ga 2, 5) Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C (Ga 2_1-12) 17g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 20/01/2019 Bài giảng: Cha ...

20-01-2019 CN 2 TN 15g
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C: 15g 30 - 20/01/2019

"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (Ga 2, 5) Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C (Ga 2_1-12) 15g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 20/01/2019 Bài giảng: Cha ...

20-01-2019-CN-2-TN-c-8g
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C: 8g 00 - 20/01/2019

"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (Ga 2, 5) Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C (Ga 2_1-12) 8g 00 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 20/01/2019 Bài giảng: Cha ...

20-01-2019 CN 2 TN 6g
Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C: 6g 30 - 20/01/2019

"Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo" (Ga 2, 5) Chúa Nhật II Mùa Thường Niên C (Ga 2_1-12) 6g 30 - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR Sài Gòn 20/01/2019 Bài giảng: Cha ...

19-01-2019-Hanh-Huong-Duc-Me
Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - 19/01/2018

"Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em." (Lc 1, 45) Thánh Lễ Hành Hương Kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Đền Đức Mẹ ...

_DSC4480
Thánh lễ nhậm chức Giám Tỉnh và Ban Quản Trị Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam

Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn (Lc 4,18) Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam: 10g 00 Thánh lễ ...

13-01-2019-Chua-Nha-CGSCPR-20g
Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa: 20g 00 - 13/01/2019

"Tôi rửa anh em trong nước, nhưng Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!" (x. Lc 3, 16) Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa (Lc 3_15-16. 21-22) 20g 00 - ...

13-01-2019-Chua-Nha-CGSCPR-18g-1
Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa: 18g 30 - 13/01/2019

"Tôi rửa anh em trong nước, nhưng Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!" (x. Lc 3, 16) Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa (Lc 3_15-16. 21-22) 18g 30 - ...

13-01-2019-Chua-Nha-CGSCPR-17g
Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa: 17g 00 - 13/01/2019

"Tôi rửa anh em trong nước, nhưng Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!" (x. Lc 3, 16) Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa (Lc 3_15-16. 21-22) 17g 00 - ...

13-01-2019-Chua-Nha-CGSCPR-15g
Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa: 15g 30 - 13/01/2019

"Tôi rửa anh em trong nước, nhưng Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!" (x. Lc 3, 16) Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa (Lc 3_15-16. 21-22) 15g 30 - ...

13-01-2019-Chua-Nha-CGSCPR-8g
Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa: 8g 00 - 13/01/2019

"Tôi rửa anh em trong nước, nhưng Người sẽ rửa anh em trong Chúa Thánh Thần và trong lửa!" (x. Lc 3, 16) Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu phép rửa (Lc 3_15-16. 21-22) 8g 00 - ...

Tìm kiếm

Tin mới