Giải đáp thắc mắc

giải-dap
Thắc mắc quanh bàn thờ gia tiên

Đạo Công Giáo ngày nay có cho phép gia đình Công Giáo được lập bàn thờ ông bà cha mẹ đã khuất hay không ? Có được  thắp nhang đèn, van vái trước bàn thờ ...

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới