Tin tức

201807 Trai On Goi CSsR (50)
Hình ảnh trại Ơn Gọi Dòng Chúa Cứu Thế từ 16 - 19/07/2018 tại Huế - La Vang

Mầm non Chúa Cứu Thế bước theo Chúa Cứu Thế, hiến mình cho ơn cứu chuộc chứa chan theo đặc sủng DCCT do thánh Anphongsô sáng lập, loan báo Tin Mừng - phục vụ những người ...

20180721 Thanh le An Tang Cha Quang CSsR (24)
Hình ảnh Thánh lễ An táng Cha Giuse Phạm Thanh Quang Tu Sĩ Linh Mục CSsR

Tạ ơn Chúa, Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp với Cha Giuse vì suốt cả cuộc đời 92 năm làm con Chúa, 63 năm sống lời khấn Dòng và 60 năm thi hành sứ vụ Linh mục trong ...

21072018 Le An Tang C Quang CSsR (3)
Tạ ơn Chúa với Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

“Con rất hạnh phúc được sống trong đời sống tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế, để thánh hóa bản thân và cầu nguyện cứu giúp các linh hồn cô thân tất bạt.” Cha Giuse Phạm ...

21-07-2018-Le-ang-Tang--C-Quang-3
Thánh lễ An Táng Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR - 08g 00_Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp CSsR 21/07/2018

Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù đã chết cũng sẽ được sống (Ga 11, 25).

20180720 Xom Giao 1-3 - C Quang CSsR (21)
CSsR Vn: Xóm Giáo 1 & 3 cùng với anh chị em cựu Huynh Trưởng dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

20g 00 Cha đặc trách Xóm Giáo 1 & 3: Phêrô Đỗ minh Trí cùng với Cha Thành Tâm, Cha Giuse Nguyễn Quốc Toản linh hướng Xứ Đoàn Thiêu Nhi Chúa Kitô Vua và anh ...

20180720 CD Tinh CSsR - C Quang (17)
CSsR Vn: Cộng Đoàn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Tối nay lúc 19g 00 Cha Phó Giám Tỉnh cùng quý Cha, Thầy trong Cộng Đoàn Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

20180720 Xom Giao 4&5 - C Quang CSsR (18)
CSsR Vn: Xóm Giáo 4 & 5 Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

18g 00 Cha Đặc trách Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc và quý ông bà anh chị em xóm giáo 4 & 5 Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse ...

20180720 Gx DMHCG - C Quang CSsR (22)
CSsR Vn: Giáo Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Chiều nay 17g 00: Cha Bề trên Chánh xứ cùng với quý ông bà anh chị trong và ngoài Gx Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR  

20180720 Hoc Vien CSsR 10g 45 C Quang (28)
CSsR Vn: Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Mai Thôn - Học Viện St. Anphongsô dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Vào lúc 10g 45 ngày 20/07/2018  Cha Giám học, Cha Phó giám đốc và Cha Linh hường Học Viện Thánh Anphongsô cùng quý Thầy Học Viện là Tân Khấn và Tân Phó tếhiệp dâng Thánh lễ ...

20180720 CD Vung Tau CSsR 10g 00 C Quang (1)
CSsR Vn: Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Vũng Tàu dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Vào lúc 10g 00 ngày 20/07/2018  Cha bề trên cùng quý cha trong Cộng Đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Vũng Tàu dâng Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang Tu Sĩ Linh Mục ...

20180720 Nha Huu CSsr (12)
CSsR Vn: Cộng Đoàn Hưu và Cộng Đoàn Giồng Trôm dâng lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Vào lúc 7g 00 Cha bề trên Cộng Đoàn Hưu Dòng Chúa Cứu Thế và Cộng Đoàn Giồng Trôm (Tt Hành Hương La Mã Bến tre) dâng thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm ...

20180719 CSsR C Quang - Xom 1368 (20)
Các Xóm Giáo 1, 3 & 6, 8 Hiệp Dâng Thánh lễ Cầu nguyện cho Cha nguyên Chánh xứ Giuse Phạm Thanh Quang CSsR

Vào lúc 18g 00 ngày 19/07/2018 Cha Phêrô Đỗ Minh Trí đặc trách xóm giáo 1 và 3 cùng với Cha Gioan Baotixita Nguyễn Bình Định đặc trách xóm giao 6 và 8 cùng quý ông ...

19-07-2018 CSsR Nhap Quan C Quang (7)
Hình ảnh nghi thức Tẩm liệm và Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang

Sáng nay 10g 00 Cha Bề trê Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn Chủ Tế nghi thức Nhập Quan và Thánh lễ Cầu nguyện cho Cha Giuse Phạm Thanh Quang, tại phòng khách Tu ...

cssrr
Tiểu sử Cha Giuse Phạm Thanh Quang, C.Ss.R.

Để diễn tả cuộc đời của mình, cha đã viết những dòng tâm sự như sau: “Con rất hạnh phúc được sống trong đời sống tu sĩ DCCT, để thánh hoá bản thân và cầu ...

cssrr
Cha Giuse Pham Thanh Quang, C.Ss.R. đã về Nhà Cha

                 “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống.” (Ga 11,25)  CÁO PHÓ    Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam, và gia đình huyết tộc trân trọng báo tin   CHA GIUSE PHẠM THANH QUANG, C.Ss.R. Sinh ...

17-07-2018 Dam Tang Ba Co C Xuan (42)
Thánh lễ an táng Bà cố Maria Thân Mẫu Cha Giuse Nguyễn Trường Xuân CSsR

“Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống” (Ga 11,25) Sang nay ngày 17/07/2018 lúc 7g 00 tại Thánh Đường Giáo Xứ Thánh Tâm, Lộc Phát, Bảo Lộc, Lâm Đồng - Giáo Phận Đà ...

Su-Song-Lại-Noi-Duc-Kito
Thân mẫu Cha Giuse Trương Văn Minh C.Ss.R. về Nhà Chúa

"TA LÀ SỰ SỐNG LẠI VÀ LÀ SỰ SỐNG”  CÁO PHÓ Trong niềm tín thác vào sự Phục Sinh của Đức Kitô, Giáo Phận Kontum, và Gia Đình Linh mục Giuse Trương Văn Minh C.Ss.R. (hiện đang phục vụ tại ...

primopiano_6412
DCCT Philippines: "Phải cấp thiết chống lại bạo lực và sự dung túng kẻ phạm pháp"

"Quả là vô cùng cấp bách để thức tỉnh và tuyên chiến chống lại nền văn hóa bạo lực và tình trạng không trừng phạt kẻ phạm pháp trong nước". Đó chính là lời kêu gọi ...

20180630 Le Phong Chuc LM PT (175)
Hình ảnh Thánh lễ truyền chức Linh mục và Phó tế Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2018 tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

Đức Cha Giuse Nguyễn Tấn Tước Giám Mục Giáo Phận Phú Cường dâng Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục và Phó tế vào lúc 08 giờ 30 ngày 30 tháng 06 năm 2018 tại Đền ...

28=-06-2018 Le Khan Dong Y (152)
Hình ảnh Thánh lễ Khấn Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam 2018

8g 30 ngày 28/06/2018 Thánh lễ khấn lần đầu của 12 tập sinh và 11 Thầy Học Viện sẽ khấn trọn đời trong Dòng Chúa Cứu Thế; Tỉnh Dòng Việt Nam Cha Giáo Tập giới thiệu ...

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới