Cáo phó Bà cố Mátta Nguyễn Thị Triệu, Thân Mẫu cha Anrê Đinh Duy Toàn CSsR

Thứ Năm, 31-05-2018 | 14:22:59

Trong niềm tin vào Chúa Kitô tử nạn và phục sinh

Gia đình chúng tôi xin kính báo

Bà cố Mátta Nguyễn Thị Triệu

Sinh ngày 02.08.1917

Qua đời ngày 30.05.2018

Hưởng thọ 101 tuổi

31-05-2018 Cao Pho Ba Co C Duy Toan

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới