Cạnh tranh trong kinh doanh

Trong nền kinh tế tự do, các doanh nghiệp sẽ không thể phát triển nếu không chấp nhận cạnh tranh. Video này sẽ cung cấp cho chúng ta Giáo huấn của Giáo hội về vấn đề cạnh tranh trong kinh doanh.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube