Cái gì có quyền ràng buộc quyền bính chính trị?

Các chế độ độc tài thường cho quyền bính của mình là tuyệt đối và bất chấp tất cả, như thể mình không bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì. Giáo huấn xã hội Công giáo dạy một sự thật khác hẳn.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube