Cách tiếp cận của Giáo hội Công Giáo đối với của cải và phẩm giá con người

Video này trình bày giáo huấn của Đức Thánh Cha Phanxicô về cách tiếp cận đích thực của Giáo hội Công giáo đối với của cải và phẩm giá con người.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube