Các Tu sĩ DCCT và những người nghèo, dễ bị tổn thương và vô gia cư trong thời gian cách ly xã hội tại Luân Đôn

ace-of-clubs

Đối mặt với COVID19, nhu cầu đối với ‘Ace of Clubs’ trở nên lớn hơn bao giờ hết. Nhiều dịch vụ vô gia cư đã đóng cửa để bảo vệ chống lại virus. Chúng tôi đã đóng cửa trung tâm của chúng tôi, nhưng chúng tôi sẽ chuẩn bị nhiều bữa ăn hơn bao giờ hết để phục vụ mang đi. Các biện pháp bảo vệ được đưa ra nhằm giảm thiểu rủi ro và bảo vệ khách và đội ngũ tình nguyện viên của chúng tôi.

Chúng tôi đang chứng kiến nhiều khuôn mặt khác bao gồm cả những người gần đây bị lâm vào tình trạng vô gia cư và đặc biệt dễ bị tổn thương do đại dịch coronavirus. Các nhân viên tiếp tục cung cấp dịch vụ trên cơ sở từng người một cho những người cần hỗ trợ khẩn cấp. Vui lòng giúp chúng tôi quyên góp khoản kinh phí £2000 để tiếp tục dịch vụ thiết yếu này. Sự hỗ trợ của quý vị có giá trị hơn bao giờ hết. Để tìm hiểu thêm về ‘Ace of Clubs’, vui lòng tham khảo tại: http://aceofclubs.org.uk/. Đoạn phim này đã được #FlixFilms sản xuất miễn phí để hỗ trợ công việc quan trọng của chúng tôi.

Lm. Richard Reid C.Ss.R.

Minh Tuệ (theo Scala News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube