Các Giám mục Hoa Kỳ: ‘Tự do tôn giáo bị đe dọa trên khắp thế giới’

Thánh St Thomas More và St John Fisher

Thánh Thomas More và Thánh John Fisher

Trong khi các Giám mục Công giáo Hoa Kỳ cử hành “Tuần lễ Tự do Tôn giáo”, Chủ tịch tạm thời của Ủy ban Tự do Tôn giáo HĐGM Công giáo Hoa Kỳ đã cảnh báo chống lại “sự phân biệt đối xử đối với các tôn giáo nói chung và Kitô giáo nói riêng”.

“Quyền tự do tôn giáo có nền tảng từ phẩm giá của con người”, theo Đức Tổng Giám mục Thomas Wenski Địa phận Miami, Chủ tịch tạm thời của Ủy ban Tự do Tôn giáo HĐGM Công giáo Hoa Kỳ. “Tự do tôn giáo là quyền của con người vốn đảm bảo tất cả các quyền khác – việc cùng nhau chung sống trong hòa bình và sáng tạo sẽ chỉ có thể nếu tự do tôn giáo được tôn trọng hoàn toàn”.

“Vì lợi ích của tất cả mọi người”

Tuyên bố của Đức Tổng Giám mục Wenski được đưa ra vào đầu “Tuần lễ Tự do Tôn giáo” hàng năm, diễn ra từ Lễ Thánh Thomas More và Thánh John Fisher, từ ngày 22 tháng 6 đến 29 tháng 6, Lễ Kinh Trọng thể Hai Thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ. Trong Tuần lễ này, các tín hữu Công giáo được khuyến khích cầu nguyện và thúc đẩy tự do tôn giáo trong và ngoài nước. Chủ đề của năm nay Tuần lễ Tự do Tôn giáo năm nay là “Vì lợi ích của tất cả mọi người”.

Sự phân biệt đối xử ngày càng gia tăng

“Tự do tôn giáo hiện đang bị đe dọa trên toàn thế giới”, Đức Tổng Giám mục Wenski cho biết trong tuyên bố của mình. “Thậm chí ngay cả trong các nền dân chủ tự do phương Tây của chúng ta”, Đức TGM Wenski nhấn mạnh, “sự phân biệt đối xử đối với các tôn giáo nói chung và Kitô giáo Công giáo nói riêng, đang ngày càng gia tăng – mặc dù có lẽ theo những cách tinh vi hơn và ít bạo lực hơn”.

Trong khi thừa nhận rằng “các nhà phân tích chính trị và những người ủng hộ nhân quyền đã đưa tôn giáo vào chương trình nghị sự của họ”, Đức TGM Wenski lưu ý rằng, “hầu hết đều nhấn mạnh ‘sự khoan dung’ như thể tôn giáo chỉ là nguồn gốc của xung đột. Hoặc, họ nói về tôn giáo theo khía cạnh về ‘những sự lựa chọn cá nhân’ như thể tôn giáo chỉ là mối bận tâm về niềm tin của một cá nhân và không có bất kỳ hậu quả xã hội nào”.

Việc bảo vệ các cá nhân và các tổ chức

Ngược lại, Đức TGM Wenski giải thích, “ngay khi quyền tự do ngôn luận không chỉ phụ thuộc vào quyền nói lên suy nghĩ của một người mà còn phụ thuộc vào sự tồn tại của các tổ chức như báo chí, các trường đại học, thư viện, các đảng phái chính trị và các hiệp hội khác vốn hình thành nên cái chúng ta gọi là ‘xã hội dân sự’, tự do tôn giáo ‘vì lợi ích của tất cả mọi người’ cũng phải bao gồm việc bảo vệ những thể chế nuôi dưỡng quyền tự do thực hành tôn giáo của các cá nhân”.

Việc bảo vệ tự do tôn giáo

Tuần lễ Tự do Tôn giáo của các Giám mục Hoa Kỳ – ban đầu là chiến dịch “Fortnight for Freedom” – được hình thành vào năm 2012 như là một sự bảo vệ tự do tôn giáo chống lại các mối đe dọa “cả trong và ngoài nước”. Mỗi ngày trong tuần được dành riêng cho một vấn đề khác nhau liên quan đến tự do tôn giáo; chủ đề năm nay bao gồm các vấn đề như quyền tự do phục vụ trong lĩnh vực chăm sóc y tế, tôn trọng các cơ sở thờ phượng và các trường học Công giáo.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube