Bước đầu tiên để tiến đến việc tham gia xã hội dựa trên Đức tin là gì?

Người Kitô hữu phải tham gia xã hội, và là tham gia bằng đức tin và dựa trên đức tin Kitô giáo của mình. Vậy, bước đầu tiên và quan trọng nhất của tiến trình tham gia đó, là gì?

Video này sẽ cho bạn câu trả lời.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube