BRAZIL – Các nhà truyền giáo Salêdiêng tại Amazon trong hơn một thế kỷ: Kinh nghiệm và triển vọng

Thứ Năm, 08-11-2018 | 06:00:38

Manaus (Agenzia Fides) – Bắt đầu từ tài liệu chuẩn bị của Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon, được trình bày bởi Tu sĩ  Salêdiêng bản địa, linh mục Justino Sarmento Rezendo, hàng trăm Tu sĩ Salêdiêng Don Bosco (SDB) và các Nữ tu Salêdiêng Don Bosco hay còn gọi là Dòng Con Đức Mẹ Phù Hộ (FMA), đã nhóp họp tại Manaus từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11, để đánh giá tất cả những công việc đã được thực hiện ở nhiều quốc gia khác nhau tại khu vực Amazon bởi đại gia đình Salêdiêng trong hơn một thế kỉ, đồng thời chỉ ra những con đường khả thi cho toàn thể Hội Dòng, cho Thượng Hội Đồng cũng như toàn thể Giáo Hội.

Dòng Salêdiêng là một Dòng truyền giáo, linh mục Juan Bottasso nhấn mạnh với Agenzia Fides, ngài là một nhà truyền giáo ở Ecuador trong hơn 59 năm, một sứ vụ luôn được đánh dấu bởi tình hình xã hội, đặc biệt là tình hình hiện tại, mà trong đó bạo lực luôn xảy ra trong khu vực, do hậu quả của các cuộc xung đột bắt nguồn từ việc khai thác khu vực bởi các công ty đa quốc gia lớn, theo José Juncosa, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Bách khoa Salêdiêng của Ecuador.

Với những động lực của Thượng Hội đồng, điều quan trọng đó chính là cần phải biết những kinh nghiệm Giáo hội được thực hiện ở Amazon và đồng thời có thể giúp tìm ra những cách thức mới cho Giáo Hội, Tu sĩ Don Diego Clavijo phát biểu với Fides, ngài là người đã làm việc với những người bản địa Achuar ở Peru trong suốt 18 năm. Sứ vụ này, hiện diện mạnh mẽ trong đời sống Giáo hội của người dân, đã góp phần hình thành nên một Giáo Hội với khuôn mặt Amazon và một diện mạo mang tính bản địa mà Đức Thánh Cha Phanxicô đòi hỏi.

primopiano_6967Hội nghị tại Manaus phục vụ cho việc triển khai những đề xuất vốn có thể giúp đỡ cho sứ mạng truyền giáo của các tu sĩ Dòng Salêdiêng tại Amazon trong tương lai, cũng như việc xây dựng những đường hướng mới do Thượng Hội đồng đề xuất. Liên quan đến Hội Dòng Salêdiêng, sự cần thiết phải tự cam kết để xác định các vùng đất bản địa, cùng đồng hành với việc chăm sóc mục vụ bản địa trong bối cảnh đô thị, việc chăm sóc cho việc đào tạo ơn gọi bản địa, thúc đẩy việc phổ biến văn hóa bản địa bằng ngôn ngữ địa phương đã được nhắc lại để biến một Giáo Hội luôn lắng nghe và tạo ra một dự án hội nhập văn hóa đối với công tác chăm sóc mục vụ giới trẻ được trở nên cụ thể.

Liên quan đến những vấn đề mà Thượng Hội đồng sẽ giải quyết, gia đình Salêdiêng đã xem việc thúc đẩy sứ mạng của người giáo dân là vô cùng quan trọng, và đặc biệt là phụ nữ, những người chiếm đa số trong Giáo hội Amazon và cần phải được coi trọng hơn và phải trở thành những nhân vật chính.

Do đó việc xây dựng các dự án truyền giáo vốn hướng dẫn việc chăm sóc mục vụ; việc xây dựng nghi thức phụng vụ của Ấn Độ; việc đào tạo các ứng viên bản xứ cho chức tư tế trong thực tại của họ, tạo ra tầm nhìn đối với thực tế Amazon và đồng thời tạo ngân quỹ nhằm hỗ trợ cho công việc truyền giáo tại Amazon.

Minh Tuệ chuyển ngữ

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới