Bốn nội dung quan trọng trong trình thuật sáng tạo thế giới

Chương 1 của sách Sáng Thế không phải là một tài liệu khoa học về việc hình thành vũ trụ. Nhưng đây là một trình thuật văn chương và thần học, trình bày những tư tưởng về Thiên Chúa, về thế giới và về con người. Video này trình bày 4 điểm quan trọng trong các nội dung đó.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube