Biết Chúa, không thiệt bao giờ (Ga 14,7-14)

Trong cuộc sống đời thường, con người ngày nay biết được nhiều thứ. Người ta biết cách kiếm tiền và biết cách dùng tiền để hưởng thụ đủ thứ.

Về mặt tương giao, người ta biết cách giao tế để lấy lòng nhau và tạo ra những mối tương quan làm ăn có qua có lại với nhau. Nói chung, con người ngày nay đều biết rất rõ đường đi nước bước để làm lợi cho đời sống vật chất của mình.

Nhưng có một điều cần thiết nhất cho sự phát triển hài hòa và quân bình của con người, thì nhiều người ngày nay lại không biết. Cụ thể, nhiều người ngay nay chỉ biết làm giàu cho đời sống vật chất mà không biết làm giàu cho đời sống thiêng liêng của mình. Tối sớm, người ta ra sức kiếm tiền mà chẳng đoái hoài đến chuyện đi lễ đi nhà thờ, chẳng biết đọc lấy câu một câu kinh câu kệ để tạ ơn Chúa hay xin ơn Chúa mỗi khi đi ngủ hay mỗi khi thức dậy.

Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi ta hãy biết đến Thiên Chúa là Cha chúng ta. Biết ở đây không phải là sự hiểu biết về mặt tri thức. Biết ở đây có nghĩa là ta có tương giao nghĩa thiết với Chúa.

Ta có thể giàu sang phú quý ở đời này, nhưng kết cục là ta nghèo nàn về đàng tinh thần nếu ta không biết Chúa là ai. Mai sau, khi nhắm mắt xuôi tay, sự giàu sang phú quý chẳng có nghĩa lý gì với ta, vì ta chẳng mang được những thứ đó theo mình. Khi ấy, Chúa chẳng biết ta vì khi còn sống ta đã không biết Ngài. Khi ấy, ta sẽ ở lại trong chốn khổ hình vì vắng bóng tình thương cứu độ của Chúa.

Antôn Hà Nam

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube