Bất bình đẳng trong phân phối tài nguyên là điều đáng xấu hổ

Đối với Giáo hội Công giáo, sự bất bình đẳng quá mức trong việc phân phối tài nguyên là một điều đáng xấu hổ.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube