Bạn trẻ và Giáo hội: Có nên bắt Đức Giêsu và Giáo hội ly dị nhau không?

Trong video này Linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh C.Ss.R. chia sẻ cho chúng ta đề tài – Bạn trẻ và Giáo hội: Có nên bắt Đức Giêsu và Giáo hội ly dị nhau không?

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube