Bạn trẻ và Chúa Thánh Thần

Kính mời quý vị gặp gỡ và lắng nghe chia sẻ của Linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh, C.Ss.R về chủ đề “Bạn trẻ và Chúa Thánh Thần” Trong ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube