Bạn trẻ đọc Tông huấn Christus Vivit như thế nào?

Trong video này, linh mục Phaolô Lưu Quang Bảo Vinh DCCT sẽ trình bày, một cách rất sâu sắc và hấp dẫn, về Tông huấn Đức Thánh Cha Phanxico viết cho và về các bạn trẻ, Tông huấn Christus Vivit.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube