Bản tin Công giáo Xa quê số 34

Thứ Ba, 04-07-2017 | 11:43:16

Bản Tin Công Giáo Xa Quê 

Chương trình thuộc Gia Đình Công Giáo Xa Quê Hà Nội 

Do quý cha Dòng Chúa Cứu Thế Thái Hà thực hiện

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới