Bài giảng trong thánh lễ an táng Ông Cố cha Vinhsơn Phạm Cao Quý DCCT

Bài giảng trong Thánh Lễ An Táng Ông Cố Vinh Sơn Phạm Văn Vượng – Thân Phụ của linh mục Vinh Sơn Phạm Cao Quý DCCT; tại Thánh Đường Giáo Xứ Thanh Minh, Giáo hạt Nam Tiền Hải, Giáo phận Thái Bình.

Nguồn :Gx Thanh Minh

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube