Bài Giảng Thánh lễ Truyền chức Phó Tế và Linh Mục DCCT Việt Nam năm 2020

Bài Giảng Thánh lễ Truyền chức Phó Tế và Linh Mục Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam năm 2020 – ĐGM Giuse Đặng Đức Ngân. GP Đà Nẵng

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube