Bác ái chính trị và xã hội

Bác ái chính trị là hành vi bác ái cao cả vì nó không chỉ nhắm giúp đỡ vài cá nhân, nhưng can thiệp vào các cơ chế, các tổ chức xã hội, các hệ thống pháp luật sâu xa từ bên trong, nhằm mang lại lợi ích chung cho mọi người.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube