Anh em làm chứng về Thầy (Ga 15, 26 - 16, 4a)

Thời nào cũng vậy, các Kitô hữu luôn là những người chịu thiệt thòi về mọi phương diện trong đời sống xã hội. Hồi xưa các tín hữu tiên khởi vì tin và loan truyền mầu nhiệm Chúa Kitô Chết – Phục Sinh mà họ bị loại trừ ra khỏi các hội đường Do thái và chịu bách hại khốc liệt bởi các hoàng đế Rôma. Và ngày nay cũng vậy, đây đó các Kitô hữu vẫn bị phân biệt, đối xử, thậm chí bị giết chết vì trung kiên với đức tin của mình.

Các thánh tử đạo Việt Nam

Các thánh tử đạo Việt Nam

Ngay chính trong xã hội Việt Nam ngày nay cũng vậy, người Kitô hữu mặc nhiên bị xếp vào dạng công dân hạng hai và bị phân biệt đối xử. Đơn cử như khi người Kitô hữu phải khai sơ yếu lý lịch để xin việc, nếu ở mục tôn giáo, họ can đảm ghi rằng: tôn giáo – Thiên Chúa hay Công Giáo, thì ngay lập tức hồ sơ xin vào làm việc trong các cơ quan nhà nước của họ liền bị gạt ra một bên.

Nhưng đâu là sức mạnh để những người Kitô hữu có thể sống can trường với đức tin của mình dù chịu bách hại hay bị phân biệt đối xử? Trong bài Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói đến sức mạnh của Thánh Thần nơi tâm hồn các tín hữu: “Thần Khí sự thật…sẽ làm chứng về Thầy.” (Ga 15, 26). Với sự soi sáng của Thánh Thần, các Kitô hữu nhận biết rằng Đức Kitô vì lòng xót thương nhân loại đau khổ mà đã đến trần gian để gánh lấy tội lỗi trần gian trên thập giá và đã phục sinh vinh hiển từ trong kẻ chết để giải thoát con người khỏi gông cùm của sự chết và ác thần.
Vì xác tín như thế, nên các Kitô hữu xưa kia cùng với thánh Phaolô tông đồ mà khẳng khái tuyên bố rằng: “Tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả là rơm rác, để được Đức Kitô và được kết hợp với Người” (Pl 3,8).
Hôm nay, Lời Chúa ngỏ cùng bạn và tôi: “Cả anh em nữa, anh em cũng làm chứng về Thầy.” (Ga 15, 27). Bạn và tôi là những người đang tin nhận Đức Kitô, chúng ta có can đảm sống và xác tín niềm tin của chúng ta vào Chúa như thánh tông đồ hay chưa? Hay khi đối diện với sức mạnh bào tàn của thế gian, chúng ta vội vã chối bỏ đức tin của mình và nhát đảm sống luồn cúi theo thói thế gian?
Lm. Antôn Nguyễn Văn Dũng, C.Ss.R.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube