"Ai không đi với tôi là chống lại tôi" - video suy niệm

Đức Giêsu tuyên bố: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán” (Lc 11,23)

 

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube