Abraham và hai vấn nạn của nhân loại về Thiên Chúa và về lịch sử

Video này mời gọi chúng ta suy nghĩ về những câu hỏi lớn mà chính Abraham đã phải trăn trở trong cuộc sống đức tin của ông, những câu hỏi về lòng trung thành của Thiên Chúa và về tiêu chí Thiên Chúa dùng để điều khiển lịch sử.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube