Abraham tin vào Đức YHWH

Abraham là gương mẫu cho Israel và cho chúng ta về cuộc sống đức tin đích thực trước Nhan Thiên Chúa.

Câu chuyện Kinh Thánh về Abraham (St 12-25) bắt đầu với trình thuật về việc ông được kêu gọi, một bản văn rất ngắn (St 12,1-4) nhưng cực kỳ đậm đặc về thần học. “YHWH phán với Abraham”

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube