Tìm hiểu Tin mừng Chúa Nhật XXVI mùa Thường Niên năm A: Mt 21,28-32

Trong video này, linh mục Giuse Nguyễn Thể Hiện sẽ phân tích bản văn Tin Mừng Mt 21,28-32 được Hội Thánh công bố trong phụng vụ Chúa Nhật 26 Mùa Thường Niên năm A. Bài tin mừng này là dụ ngôn đầu tiên trong chuỗi ba dụ ngôn Chúa Giêsu kể nhằm mục đích cho thấy sự bất trung của hàng ngũ lãnh đạo Do Thái.

Sau phần phân tích bản văn Kinh Thánh sẽ là những gợi ý thiết thực và sâu sắc cho đời sống Đạo của tất cả chúng ta.

Bài liên quan

Tin tức mới

Facebook

Youtube