Tam Nhật Mừng lễ Thánh Giêrađô Tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế ngày thứ I

Chúa Nhật, 14-10-2018 | 00:10:33

THỨ BẢY, NGÀY 13/10/2018: KHAI MẠC TAM NHẬT
 
– 16g 00: Hành Hương kính Thánh Giêrađô
 
Hướng dẫn: Quý Thầy Học Viện
 
– 16g 30: Thánh lễ đồng tế: Đề tài: “Đức Maria mẫu gương Thánh Thiện cho Giêrađô”
 
* Chủ tế: Cha Bề trên Nhà Sài gòn Tôma Trần Quốc Hùng
 
* Giảng lễ: Cha Phêrô Nguyễn Hữu Hạnh

20181013 Tam Nhat Gierado I (1)

20181013 Tam Nhat Gierado I (2)

20181013 Tam Nhat Gierado I (3)

20181013 Tam Nhat Gierado I (4)

20181013 Tam Nhat Gierado I (5)

20181013 Tam Nhat Gierado I (6)

20181013 Tam Nhat Gierado I (7)

20181013 Tam Nhat Gierado I (8)

20181013 Tam Nhat Gierado I (9)

20181013 Tam Nhat Gierado I (10)

20181013 Tam Nhat Gierado I (11)

20181013 Tam Nhat Gierado I (12)

20181013 Tam Nhat Gierado I (13)

20181013 Tam Nhat Gierado I (14)

20181013 Tam Nhat Gierado I (15)

20181013 Tam Nhat Gierado I (16)

20181013 Tam Nhat Gierado I (17)

20181013 Tam Nhat Gierado I (18)

20181013 Tam Nhat Gierado I (19)

20181013 Tam Nhat Gierado I (20)

20181013 Tam Nhat Gierado I (21)

20181013 Tam Nhat Gierado I (22)

20181013 Tam Nhat Gierado I (23)

20181013 Tam Nhat Gierado I (24)

20181013 Tam Nhat Gierado I (25)

20181013 Tam Nhat Gierado I (26)

20181013 Tam Nhat Gierado I (27)

20181013 Tam Nhat Gierado I (28)

20181013 Tam Nhat Gierado I (29)

20181013 Tam Nhat Gierado I (30)

20181013 Tam Nhat Gierado I (31)

20181013 Tam Nhat Gierado I (32)

20181013 Tam Nhat Gierado I (33)

Tìm kiếm

Tin mới