Thánh lễ Chúa Nhật 16 Thường Niên 20g 00 Thánh lễ xa quê - Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Chúa Nhật, 22-07-2018 | 22:13:04

Tin Mừng Chúa Nhật XVI Thường Niên B (Mc 6_30-34) 22/07/2018 – “Ra khỏi thuyền, Đức Giêsu thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt”. (Mc 6, 34)

Bài giảng thánh lễ 20g 00 Chúa Nhật 16 Thương Niên: Lm Giuse Nguyễn Hồng Phước CSsR

Tìm kiếm

Tin mới