Trực tiếp Thánh lễ Vọng Giáng Sinh - 2017

Chúa Nhật, 24-12-2017 | 20:08:58

Trực tiếp Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh – 2017

Tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Sài Gòn

Chia sẻ Lời Chúa

Tìm kiếm

Bài giảng- Thánh Lễ

Tin mới