Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon: Vấn đề di cư và Hội nhập văn hóa

Thứ Năm, 17-10-2019 | 09:18:36

Văn phòng Báo chí Tòa Thánh đã tiếp đón bốn tham dự viên tham dự Thượng Hội đồng Giám mục tại cuộc họp báo vào chiều thứ Ba 15/10, và đồng thời tóm tắt các cuộc thảo luận tại Đại hội đồng lần thứ 11 của Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon, với sự tham dự của 180 Nghị phụ Thượng Hội đồng cùng với ĐTC Phanxicô.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Thông Vatican, Tiến sĩ Paolo Ruffini, đã mở đầu cuộc họp bằng cách thông báo bốn thành viên đã được ĐTC Phanxicô bổ nhiệm vào Ủy ban chịu trách nhiệm soạn thảo tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng. Đó là các vị có tên sau đây: Đức Hồng Y Christoph Schönborn, Đức Giám mục Marcelo Sánchez Sorondo, Đức Tổng Giám mục Edmundo Ponciano Valenzuela Mellid và Linh mục Rossano Sala.

Tóm tắt của Tiến sĩ Ruffini

Tiến sĩ Ruffini tiếp tục tóm tắt các chủ đề nổi lên trong Đại hội đồng lần thứ 11 vào buổi sáng. Chúng bao gồm những câu hỏi về chủ nghĩa đại kết và mối liên hệ của nó với việc truyền giáo. Tiến sĩ Ruffini đã khẳng định rằng các Nghị phụ Thượng Hội đồng đã bác bỏ ý tưởng về “chủ nghĩa thực dân liên Kitô giáo” và việc “khiến ai đó từ bỏ tín ngưỡng hoặc tôn giáo của họ để theo một tín ngưỡng hoặc tôn giáo khác”, trích dẫn những lời của Đức Nguyên Giáo hoàng Benedict XVI nói rằng “Giáo hội phát triển thông qua sự cuốn hút của nó”.

Sự cần thiết cần phải có một mạng lưới giáo dục Pan-Amazon cũng đã được thảo luận, theo Tiến sĩ Ruffini, “một nền giáo dục toàn diện” vốn được thực hiện “thông qua việc đối thoại và tôn trọng các nền văn hóa”.

Vấn đề về việc tìm kiếm những điểm hội tụ cũng đã được đề cập, Tiến sĩ Ruffini nói, xét về mặt bổ khuyết và tương hỗ giữa con người và công trình sáng tạo.

Tiến sĩ Ruffini đã trích dẫn thuật ngữ bản địa cho việc “tự hiểu biết về bản thân” như là “điểm khởi đầu hữu hiệu” trong việc tìm kiếm sự kết nối giữa các nền văn hóa. Các Nghị phụ Thượng Hội đồng, Tiến sĩ Ruffini nói, nhận thức được việc những phát biểu can thiệp của họ đang đưa ra một loạt các vấn đề vượt ra ngoài phạm vi địa phương của Vùng Amazon và có thể áp dụng cho tất cả mọi người trên thế giới.

Những bình luận của Linh mục Costa

Linh mục Giacomo Costa là Thư ký của Ủy ban Truyền Thông của Thượng Hội đồng Giám mục. Linh mục Costa lưu ý rằng chủ đề về “công nghị tính” đã được đề cập xét về khía cạnh của “sự gần gũi”, “việc cùng nhau bước đi”, và “vươn ra bên ngoài”.

Các tham dự viên tham gia Thượng Hội đồng cũng nói về sự cần thiết cần phải xây dựng mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa các Giáo phận và các Dòng tu, Linh mục Costa nói. Họ nhấn mạnh việc đời sống tu trì có thể thúc đẩy tính chất liên văn hóa bằng cách sử dụng một cách tiếp cận liên Dòng tu, Linh mục Costa nói. Theo các tham dự viên, cũng cần có “một phong cách có tính liên hệ mới vốn phải có một sự tác động đối với các cộng đồng địa phương”.

Đã có những lời kêu gọi được đổi mới trong Hội trường Thượng Hội đồng đối với một số hình thức của “tổ chức Giáo hội thường trực” trong giai đoạn hậu Thượng Hội đồng, Cha Costa nói. Điều này có thể bao gồm “một đài quan sát về nhân quyền” nhằm giúp cung cấp một nền giáo dục khoa học và nhân ăn toàn diện”.

Cha Costa lưu ý việc Thượng Hội đồng thừa nhận sự đóng góp của REPAM, mạng lưới Giáo hội Pan-Amazon, vốn cung cấp cả sự hỗ trợ và khán đài nơi mà tất cả mọi người có thể tự thể hiện bản thân.

Cuối cùng, Cha Costa đã tường thuật lại đề nghị tuyên Thánh cho các vị anh hùng tử đạo Amazon, như đã được trình bày trong phiên họp buổi sáng. Theo đề xuất, việc công nhận các vị tử đạo sẽ cho thấy việc Tin mừng bắt nguồn thế nào từ sự cam kết hàng ngày với khu vực. Nó cũng sẽ giúp xây dựng “tính hợp lý của việc trở nên những món quà” và truyền lại “những dấu hiệu thúc đẩy sự sống” cho khu vực, Linh mục Costa nói.

Tiến sĩ Marcia Maria Oliveira (Brazil)

Tiến sĩ Marcia Maria Oliveira là một chuyên gia về lịch sử Giáo hội tại Amazonia và về văn hóa của người dân bản địa tại Amazon. Bà giải thích sự đóng góp của mình cho Thượng Hội đồng đó chính là cung cấp kiến thức chuyên môn của mình trong các lĩnh vực về nạn buôn người, việc di cư nội bộ và hoạt động c của người dân bản địa. Chúng ta cần xem xét các vấn đề liên quan đến việc di cư như là một vấn đề “quan trọng thiết yếu”, bởi vì “chúng cũng liên quan đến các vấn đề về mục vụ”.

Linh mục Sidney Dornelas, C.S (Argentina)

Cha Sidney Dornelas, C.S., là một nhà truyền giáo Dòng Scalabrini và Giám đốc CEMLA, Trung tâm Nghiên cứu Mỹ Latinh về Vấn đề Di cư. Cha Dornelas cho biết chủ đề di cư đã được trình bày trong Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng. Nhiều cuộc khủng hoảng mà chúng ta đã phải đối mặt trong 10 năm qua đã xuất hiện do các luồng di cư, Cha Dornelas cho biết thêm.

Đặc biệt, Cha Dornelas đã đề cập đến những người di cư đến từ Haiti, đồng thời cũng cho biết rằng Giáo hội cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào mà Giáo hội có thể. Khu vực Pan-Amazonia cũng là một hành lang di cư, Cha Dornelas giải thích, vốn minh họa một cách rất rõ ràng “các khu vực ngoại vi hiện sinh” đã được mô tả bởi ĐTC Phanxicô.

Chúng ta cần thúc đẩy sự hợp tác tốt hơn giữa các nhà thờ và các tổ chức truyền giáo, Cha Dornelas nói, nhằm đối đầu với những thực tế mục vụ rất khác nhau của khu vực.

Đức Giám mục Eugenio Coter, Địa phận Tibiuca (Bôlivia)

Đức Giám mục Eugenio Coter đã trải qua 28 năm qua tại Bôlivia, trong đó có 6 năm sống và làm việc tại biên giới tiếp giáp với Brazil và Peru. Đức Cha Coter đã nhìn thấy những dấu hiệu hy vọng nơi Thượng Hội đồng này, nơi những tham dự viên bản địa có mặt, và nơi thực tế của việc đặt khu vực Amazon làm trung tâm điểm của sự chú ý. Có rất ít người nhận biết về những khó khăn và thách thức của khu vực, Đức Cha Coter cho biết thêm.

Đức Giám mục Coter đã mô tả Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon là “một khoảnh khắc của ánh sáng” vốn khẳng định rằng chúng ta không bước đi trong lẻ loi cô độc mà là một phần của Giáo hội toàn cầu. Điều này cho chúng ta nguồn sức mạnh, Đức Cha Coter nói.

Đức Giám mục Rafael Alfonso Escudero Lòpez-Brea, Địa phận Moyobamba (Peru)

Đức Giám mục Rafael Alfonso Escudero Lòpez-Brea làm việc ở phía đông Peru, nơi 25% dân số đến từ Andes.

Đức Cha Escudero Lòpez-Brea cho biết ngài đánh giá cao giá trị được trao cho các mối tương quan tại Thượng Hội đồng Giám mục này, sự chia sẻ và lắng nghe tiếng nói của Amazon thông qua những người đến từ Khu vực này.

Mô hình truyền giáo mà Đức Cha Escudero Lòpez-Brea đề xuất đó chính là thông qua “việc giảng dạy, loan báo và các hoạt động từ thiện bác ái”. Đức Cha Escudero Lòpez-Brea cho biết rằng ngài tin tưởng các đặc sủng sẽ phát sinh đối với cả các Thừa tác viên có chức Thánh và không có chức Thánh. Đó chính là cam kết to lớn đối với công cuộc truyền giáo trong khu vực, Đức Cha Escudero Lòpez-Brea nói, vốn mang lại cho chúng ta niềm hy vọng.

 Câu hỏi vềnhữngbài học từnhững ngườiphụ nữ

Trả lời câu hỏi về việc các nền văn hóa bản địa có thể dạy chúng ta điều gì về việc chăm sóc phụ nữ và trẻ em, Tiến sĩ Marcia Maria Oliveira đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của phụ nữ trong Giáo hội tại khu vực Amazon xét về mặt vai trò lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm.

Đó không phải là một cuộc đấu tranh quyền lực, Tiến sĩ Oliveira nói, mà là một sự phục vụ đối với cộng đồng. Phụ nữ ở khu vực Amazon là “những người bảo quản hạt giống”, tiến sĩ Oliveira nói. Họ phân phối hàng hóa và dịch vụ và đồng thời chịu trách nhiệm đối với sức khỏe của cộng đồng. Đó chính là lý do tại sao họ có thể dạy chúng ta về một hệ sinh thái toàn diện và cách thức thực hành “buen vivir” (tình trạng hạnh phúc) như là “sự chào đón”.

Câu hỏi về các Bí tích

Đức Giám mục Coter đã trả lời một câu hỏi về cách quản lý và cử hành các Bí tích tại các khu vực xa xôi của Amazon. Ngài cho biết chủ đề này đang được xem xét đánh giá trong các nhóm làm việc nhỏ tại Thượng Hội đồng. Một trong những thách thức liên quan đến việc cung cấp sự hình thành cho các cá nhân trong các cộng đồng xa xôi. Do thiếu thốn các Linh mục, chúng ta cần phải “tìm kiếm thứ gì đó vượt ra ngoài hình mẫu cụ thể nào đó”, Đức Cha Coter nói.

Các Giám mục đang thảo luận về vấn đề này một cách cởi mở, Đức Cha Coter cho biết thêm, được khuyến khích bởi thực tế rằng Giáo hội đã đề cập đến những vấn đề này trong quá khứ, để chúng ta có thể tìm ra các giải pháp”.

Câu hỏi về vấn đề di cư

Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, Cha Sidney Dornelas đã được mời trả lời câu hỏi về vấn đề di cư tại khu vực Amazon. Trong khi khẳng định mong muốn của Giáo hội để cùng đồng hành với những người di cư, Cha Dornelas đã thừa nhận việc thiếu tổ chức và việc Giáo hội không thể hỗ trợ tất cả mọi người. Cha Dornelas cũng đã đưa ra ví dụ về 150.000 người vượt qua biên giới từ Venezuela và nhiều người đến từ Haiti.

Chúng ta cần phải “tiến lên một bước về phía trước”, Cha Dornelas nói, và đồng thời tập trung vào các bối cảnh và các quốc gia khác nhau, theo những gì mà ngài gọi là “các cấp độ của sự khẩn cấp”. Có những vấn đề về ngôn ngữ, văn hóa và tôn giáo liên quan đến việc đồng hành với những người di cư, Cha Dornelas nói.

Tiến sĩ Marcia Maria Oliveira cho biết thêm rằng chúng ta “không thể hiểu được khu vực Amazon nếu không hiểu vấn đề di cư”, bởi vì nó được hình thành bởi những người di cư, cả ở bên ngoài và bên trong.

Câu hỏi về sự hội nhập văn hóa

Đức Giám mục Rafael Alfonso Escudero Lòpez-Brea đã chọn trả lời câu hỏi của một nhà báo liên quan đến vấn đề cử hành Thánh Thể theo nghi thức hội nhập văn hóa bản địa sẽ như thế nào. Ngài khẳng định rằng Thượng Hội đồng về khu vực Amazon đang thảo luận về sự hội nhập văn hóa trong phụng vụ, nhưng đồng thời cũng nhấn mạnh rằng điều đó không đồng nghĩa với một điều gì đó khác với những gì Giáo hội đã có.

Đức Cha Escudero Lòpez-Brea đã đề xuất khả năng của việc giới thiệu “một số biểu tượng hoặc nghi thức” vốn có thể không ảnh hưởng đến những điều cần thiết về Bí tích Thánh Thể, nhưng lại “có thể làm phong phú thêm việc cử hành Bí tích”, kết hợp các khía cạnh độc đáo của người dân bản địa.

Đức Giám mục Coter đã lưu ý về việc các nền văn hóa khác nhau diễn giải các biểu tượng một cách khác nhau. Đó chính là lý do tại sao ngài đề nghị rằng một ủy ban có thể được thành lập với những người “vừa hiểu biết về văn hóa cũng như giá trị của phụng vụ. Kế đến, họ sẽ chuyển các giá trị vốn có trong phụng vụ thông qua ngôn ngữ, các biểu tượng, cử chỉ và âm nhạc”, do đó mang lại cho phụng vụ “diện mạo của khu vực Amazon”.

Minh Tuệ(theo Vatican News)

Tin mới

thai

Mặt tiền của Nhà thờ lớn Manila được tắm trong ánh sáng đỏ để làm nổi bật cảnh ngộ của các Kitô hữu bị đàn áp trong thời gian 'Thứ tư đỏ' năm 2018. (Ảnh: Angie de Silva)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến để cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Phêrô tại Vatican, Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019. (Ảnh: AP Photo / Alessandra Tarantino.)

Các sinh viên tổ chức buổi tổng duyệt tại một trường học ở Bangkok vào ngày 13 tháng 11 nhằm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô tới Thái Lan. Những người dân tộc thiểu số từ các ngôi làng miền núi xa xôi và trẻ em Phật tử sẽ nằm trong số hàng chục ngàn người xuống thủ đô Thái Lan để có cơ hội gặp gỡ ĐTC Phanxicô trong tuần này (Ảnh: Chalinee Thirasupa / AFP)

IMG_6237

maxresdefault

Bolivia

original_1415273714


GMVNGHCGTG_Full_550561

Đức Hồng Y Krajewski cho thấy trung tâm tị nạn mới dành cho người vô gia cư mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khánh thành vào ngày 11 tháng 11 năm 2019. (Tín dụng: Paulina Gudzik.)

9Z2A3845

thai

Nhà thờ Đức Mẹ bị  đốt phá hôm 12/11

Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ đến thăm Nagasaki và Hiroshima trong chuyến thăm Nhật Bản. (ANSA)

11-16-2019-dai-phuc

CINA-VATICANO-_Guo_Xijin_-_1

youcat

THAILANDIA-VATICANO_-_1112_-_Papa

Bữa trưa của Giáo hoàng với người nghèo