Buổi họp báo về Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon: ‘Việc hình thành một Giáo hội với diện mạo bản địa’

Thứ Hai, 14-10-2019 | 19:15:34

Vào ngày thứ 6 của Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon, các nhà báo và các tham dự viên tham gia Thượng Hội đồng đã tập trung tại Văn phòng Báo chí Tòa Thánh để chia sẻ những ấn tượng của họ và đồng thời trả lời các câu hỏi liên quan đến các chủ đề chính đang được thảo luận.

Quang cảnh của Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon

Quang cảnh của Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon

Buổi họp báo chiều thứ Bảy 12/10 đã kết thúc tuần thảo luận đầu tiên về Thượng Hội đồng về khu vực Amazon, và đồng thời chứng kiến sự tham gia của bốn diễn giả trên bục giảng: hai Giám mục, một Nữ tu và một Phó tế.

Tóm tắt của Tiến sĩ Paolo Ruffini

Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền thông, Tiến sĩ Paolo Ruffini, đã bắt đầu bằng cách tóm lược các chủ đề được thảo luận trong các bài phát biểu vào buổi sáng. Các chủ đề bao gồm đối thoại liên tôn, đại kết và liên văn hóa, tôn trọng văn hóa và quyền của người dân bản địa để được sống theo lối sống riêng của họ.

Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Thông đã trích dẫn những lời đã được nhắc lại trong một trong những bài phát biểu chia sẻ vào buổi sáng: những lời của Thánh Giáo hoàng Gioan Phao lô II khi ngài viếng thăm Manaus vào năm 1991, liên quan đến việc Giáo hội luôn đứng về phía phẩm giá con người và quyền sống của con người.

Vai trò của phụ nữ là một vấn đề khác được giới thiệu nhiều lần trong Hội trường Thượng Hội đồng Giám mục vào sáng thứ Bảy 12/10. Chủ đề về đời sống tu trì, đặc biệt là các Nữ tu với tư cách là lãnh đạo các cộng đồng Kitô giáo, đã được nhấn mạnh. Ở đây, Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền Thông đã đề cập đến một phát biểu của Thánh Giáo hoàng Phao lô VI được sử dụng trong một trong những bài phát biểu kêu gọi phụ nữ phải có ảnh hưởng đối với đời sống của Giáo hội: một việc mà họ đang cố gắng thực hiện tại Khu vực Amazon, Tiến sĩ Ruffini nói.

Bình luận của Cha Giacomo Costa SJ

Thư ký của Ủy ban Truyền Thông, Linh mục Dòng Tên Giacomo Costa, đã tiếp tục bằng cách giải thích việc các tham dự viên đã quay trở lại Hội trường Thượng Hội đồng vào sáng thứ Bảy sau phiên làm việc của họ theo “circoli minores” (các nhóm ngôn ngữ nhỏ). Cha Costa đã chia sẻ về sự hội tụ của những đường hướng hướng tới một sự hoán cải toàn diện bắt đầu với Tin Mừng. Cha Costa đã sử dụng thuật ngữ “Giáo hội Samaritan” để mô tả một Giáo hội tiên tri, trong tinh thần hiệp thông, và dựa trên sự  liên đới.

Các chủ đề mạnh mẽ khác xuất hiện, Cha Costa nói, đó chính là tầm quan trọng của việc lắng nghe những tiếng kêu khóc bị kích động bởi bạo lực, chú ý đến phẩm giá của người lao động và vấn đề về tình trạng thất nghiệp của các thanh thiếu niên. Ngoài ra, còn có các hình thức nô lệ mới mà họ phải đối mặt: tình trạng lao động cưỡng bức mại dâm và buôn bán nội tạng “phải được giải quyết theo cách thức phù hợp”, Cha Costa nói.

Một chủ đề khác đó chính là “nền giáo dục toàn diện” có khả năng thay đổi thực tế và giúp chúng ta chăm sóc ngôi nhà chung của mình. Để có được một Giáo hội “có thể lắng nghe và được lắng nghe”, Cha Costa nói, chúng ta cần phải đào tạo mọi người để thúc đẩy việc đồng tư cách công dân dựa trên lòng bao dung nhân hậu, góp phần vào “buen vivir” (cuộc sống tốt đẹp” hạnh phúc lợi của tất cả mọi người.

Nữ tu Zully Riosa Rojas Quispe, M.D.R. (Peru)

Nữ tu Zully Riosa Rojas Quispe, M.D.R., là một nữ tu truyền giáo Dòng Mân Côi và làm việc với các dân tộc bản địa ở Peru. Nữ tu Zully đã nói về sự cần thiết của sự khiêm tốn và “việc lắng nghe”, một từ được lặp đi lặp lại hơn 60 lần trong Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng, Nữ tu Zully nói.

Nữ tu Zully nhấn mạnh rằng tất cả chúng ta cần phải lắng nghe tiếng nói của Thiên Chúa, của người nghèo, của công trình sáng tạo và của trái đất, vốn đến với chúng ta từ Amazon. Chúng ta cũng phải sẵn sàng thừa nhận cả những thành công và thất bại của chúng ta, Nữ tu Zully nói.

Đức Cha Rafael Cob Garcia, Giám Quản Tông Tòa Puyo (Ecuador)

Theo Đức Cha Rafael Cob Garcia của Ecuador, thách thức lớn nhất nằm ở công việc đào tạo các linh mục và các sứ vụ mục vụ. Đức Cha Garcia thừa nhận việc có những nhu cầu khác nhau, nhưng đồng thời xác định một chìa khóa chung đối với công việc truyền giáo ở Amazon đó chính là việc nhận thức được thực tế địa phương. Theo Đức Cha Garcia, từ khóa này đó chính là “sự hội nhập văn hóa”: để xây dựng một Giáo hội với diện mạo Amazon và bản địa, Giáo hội phải đào tạo các linh mục địa phương.

Phó tế Francisco Andrade de Lima (Manaus)

Thầy Phó tế Francisco Andrade de Lima đến từ Manaus và lớn lên “bên bờ của dòng sông”, Thầy Francisco cho biết, ở một nơi không có các trường học hoặc cơ sở hạ tầng. Giống như những người trẻ tuổi khác trong vùng, Thầy Francisco chuyển đến thành phố nơi mà Thầy đã gặp các nhà truyền giáo nam nữ đến từ Châu Âu, những người đã giúp Thầy khám phá “cuộc hành trình đức tin của mình”.

Thầy Francisco đã chia sẻ về chức vụ Phó tế như một ơn gọi và về sự cần thiết cần phải suy nghĩ về cách thức Giáo hội có thể hiện diện nhiều hơn trong các cộng đồng địa phương.

Đức Giám mục Adriano Ciocca Vasino Địa phận São Félix do Araguaia (Brazil)

Đức Giám mục Adriano Ciocca Vasino là người Ý, nhưng đã sống bảy năm ở khu vực phía nam của Amazon. Đức Cha Vasino đã mô tả khu vực này là “biên giới nông nghiệp mới”, nơi mà việc chăn nuôi gia súc đang có tác động rõ rệt đến môi trường.

Đức Cha Vasino đã chia sẻ về kinh nghiệm của chính mình trong việc cung cấp sự hình thành cho các nhà lãnh đạo truyền giáo, giáo dục và việc đào tạo cho các linh mục trở thành các nhà truyền giáo.

Chủng viện truyền thống quả là không đủ, Đức Cha Vasino nói: Giáo hội địa phương cần các linh mục bước ra khỏi các cộng đồng. Chúng ta cần một nền thần học nói với mọi người về sự hiện diện của Thiên Chúa và cho thấy sự hiện diện đó, Đức Cha Vasino nói.

Vấn đề về ơn gọi

Đức Giám mục Rafael Cob Garcia đã chọn trả lời câu hỏi đầu tiên liên quan đến những trở ngại đối với vấn đề ơn gọi trong khu vực Amazon. Đức Giám mục Garcia thừa nhận rằng có rất ít ơn gọi. Ngài đưa ra một lý do đó chính là sự mất cân bằng giữa chất lượng học thuật của các nghiên cứu tại địa phương, trái ngược với các Chủng viện tại các thành phố. Các Chủng sinh “đã chán nản và rời bỏ Chủng viện”, Đức Cha Garcia nói.

Một lý do khác, theo ngài, đó chính là “sự khó khăn trong việc hiểu biết các quy tắc kỷ luật của Giáo hội Công giáo, bao gồm cả đời sống độc thân Linh mục”. Điều này có tác động đến nhiều ứng cử viên bản địa, Đức Giám mục Garcia cho biết thêm. Các điều kiện ở Amazon thì cũng hoàn toàn khác nhau, Đức Giám mục Rafael Cob Garcia cho biết, đó chính là lý do tại sao Giáo hội cần phải xem xét “những đường hướng mới”.

Vấn đề về Thuyết hổ lốn

Đức Giám mục Adriano Ciocca Vasino đã chọn trả lời một câu hỏi về cách thức Giáo hội phân biệt giữa sự hội nhập văn hóa đích thực của Tin mừng và thuyết hổ lốn, hay sự hợp nhất pha trộn nhiều trường phái tín ngưỡng. Đức Cha Vasino nhấn mạnh, trước hết, cần phải nhìn mọi thứ từ quan điểm của văn hóa bản địa và, “sau đó là đối thoại”, để xem điều gì trùng khớp với Tin Mừng. Chúng ta cần đi sâu hơn vào tâm lý của họ, Đức Cha Vasino nói, hiểu và tôn trọng văn hóa của họ, “linh hồn của đời sống tâm linh của họ”.

Vấn đề về cơ cấu tổ chức

Đức Giám mục Rafael Cob Garcia đã khẳng định rằng Giáo hội “có thể được phục vụ theo những cách khác nhau”, và chúng ta cần phải xem xét điều này xét về mặt cơ cấu tổ chức. Phục vụ, theo ngài, đó chính là “chiều kích quan trọng”. Vị linh mục ở đó để phục vụ người dân, Đức Cha Garcia nói, thế nhưng giáo dân cũng là “những nhân vật chính của công việc truyền giáo”. Đức Giám mục Garcia đề nghị thực hiện các bước nhằm khuyến khích Giáo hội ít mang tính giáo sĩ trị hơn và mang tính mục vụ hơn.

Thầy Phó tế Francisco Andrade de Lima cho biết rằng, trong quá trình lắng nghe trước Thượng Hội đồng này, Thầy đã nhận ra rằng “diện mạo của Giáo hội tại Amazon cũng mang khuôn mặt phụ nữ”. Phụ nữ đảm bảo cho việc đức tin vẫn tiếp tục được tồn tại trong các cộng đồng mà ở đó một năm chỉ được đón tiếp các Thừa tác viên mục vụ một hoặc hai lần, Thầy Phó tế Francisco nói.

Vấn đề về việc bảo vệ Amazon

Trả lời câu hỏi về việc ai là người có trách nhiệm bảo vệ Amazon, Đức Cha Adriano Ciocca Vasino khẳng định rằng chủ quyền của các quốc gia trong khu vực Amazon không phải là vấn đề. Chúng ta sống trong một thế giới toàn cầu hóa, Đức Cha Vasino cho biết thêm, điều đó có nghĩa là chúng ta cần phải “vượt ra ngoài chủ nghĩa dân túy”, vốn không tốt cho Amazon, cũng như cho sức khỏe của hành tinh chúng ta.

Vấn đề về một Giáo hội mang diện mạo Amazon

Đức Giám mục Adriano Ciocca Vasino đã trả lời một nhà báo muốn biết về việc những thay đổi nào cần phải được thực hiện để hình thành một Giáo hội với diện mạo ngày càng giống Amazon hơn. Đức Giám mục Vasino cho biết rằng ngài “mơ ước” về việc thiết lập một Chủng viện tại khu vực Amazon để đào tạo các Linh mục, “bắt đầu từ những thực tế của chính họ”. Điều này có nghĩa là cung cấp sự hình thành địa phương với các nhà đào tạo địa phương, những người hiểu thực tế và biết ngôn ngữ, Đức Cha Vasino nói.

Giáo hội cần phải chuyển từ một Giáo hội đến thăm các khu vực thành một Giáo hội tồn tại ở đó vĩnh viễn, Đức Cha Vasino nói. Người dân muốn “được hỗ trợ và đồng hành”, Đức Giám mục Vasino nói, đồng nghĩa với việc tạo ra sự hiện diện, chia sẻ cuộc sống hàng ngày của họ, hiểu các “dấu hiệu và biểu tượng” của họ, hiểu biết những điều họ cảm nhận và những gì họ làm. Đức Giám mục Vasino đã đề nghị một sự đào tạo cụ thể cho các linh mục tại Amazon vốn mang tính thực tế hơn là học thuật.

Nữ tu Zully Riosa Rojas Quispe đã bổ sung sự cần thiết cần phải phối hợp các yếu tố của “sự khôn ngoan ông bà để lại” vào các nghiên cứu triết học và thần học truyền thống.

Trả lời một câu hỏi tiếp theo về cùng một chủ đề, Đức Cha Adriano Ciocca Vasino đã xác định hai mô hình đào tạo và lãnh đạo khác nhau: mô hình truyền thống của những người luôn xung phong và việc lựa chọn những người đã từng là lãnh đạo trong các cộng đồng của họ và đồng thời cung cấp cho họ một sự đào tạo tốt hơn. Đức Giám mục Vasino đã chia sẻ về kinh nghiệm của chính mình khi cố gắng khám phá cách thức tốt nhất để đào tạo các linh mục được tuyển chọn để trở thành các nhà truyền giáo tại Amazon. Thần học được mở cho cả nam và nữ, Đức Giám mục Vasino nói, nhưng nó bắt đầu với thực tế địa phương. Sau những năm học đầu tiên, các ứng viên được cử đi làm việc trong một cộng đồng bản địa trong bốn năm. Nếu cộng đồng đó đồng ý rằng họ phù hợp, họ sẽ được phong chức. Đức Giám mục Vasino cho biết rằng có những phụ nữ cũng đang được đào tạo để trở thành các thần học gia. Nếu như Đức Giáo hoàng cho phép điều đó, và nếu như cộng đồng địa phương yêu cầu, họ sẽ được phong chức Phó tế, Đức Cha Vasino nói.

Vấn đề về một Thượng Hội đồng Giám mục về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội

Tiến sĩ Ruffini đã trả lời một câu hỏi liên quan đến khả năng của một Thượng Hội đồng trong tương lai về vai trò của phụ nữ trong Giáo hội. Ông Ruffini giải thích về tiến trình Thượng Hội đồng: việc các chủ đề hội tụ được đưa ra từ các cuộc thảo luận nhóm nhỏ và Đại Hội đồng, hướng tới việc xây dựng tài liệu chung kết. Từng đoạn riêng lẻ trong Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng đã không được thảo luận như trong quá khứ, Tiến sĩ Ruffini giải thích. Các cuộc thảo luận và chia sẻ về Tài liệu làm việc nói chung nhiều hơn và ít mang tính cấu trúc hơn. Sự sôi nổi trong các nhóm đã có thể được nhận thấy rõ qua việc đưa ra những mối bận tâm hoặc phản ánh. Người điều hành sau đó đã lựa chọn các chủ đề sẽ được xem xét đánh giá trong các phiên làm việc khác nhau.

Vấn đề về công tác truyền giáo

Một nhà báo khác đã đặt câu hỏi về lý do tại sao việc truyền giáo cho các cộng đồng bản địa, những người đã có tín ngưỡng của riêng họ, lại vô cùng quan trọng. Đức Giám mục Rafael Cob Garcia đã trả lời bằng cách thừa nhận rằng các cộng đồng bản địa thực sự có đời sống tâm linh riêng của họ, nhưng những điều Chúa Giêsu đã đến để loan báo đó chính là tuyên bố cho toàn thế giới, chứ không chỉ cho một số dân tộc: “Ta đến để cho họ được sống và sống dồi dào”. Nhưng, khi các công ty đa quốc gia không tôn trọng các quyền của họ, Giáo hội cũng ủng hộ và bảo vệ các cộng đồng này khỏi sự tham lam của những người khác. Nhưng, vùng đất của họ không giống như “một chiếc tủ mà bạn sẽ chạy đến khi bạn cần một thứ gì đó”, Đức Cha Garcia nói.

Vấn đề về những tội lỗi liên quan đến môi sinh

Đức Giám mục Adriano Ciocca Vasino đã chọn thuật ngữ “tội lỗi liên quan đến môi sinh” được Đức Tổng Giám mục Pedro Brito Guimarâes Địa phận Palmas sử dụng trong cuộc họp báo hôm thứ Sáu 11/10. Thượng Hội đồng chính là một cơ hội “để mở rộng khái niệm về luân lý Kitô giáo”, Đức Cha Vasino nói, giới thiệu những tội lỗi chống lại tự nhiên và môi trường, triển khai một nền nhân chủng học môi trường mà theo đó “tất cả mọi thứ đều có sự kết nối với nhau”. Đức Giám mục Vasino cho biết ngài hy vọng điều này có thể dẫn đến “một sự thay đổi não trạng”. Một sự kết hợp của thần học và sinh thái, Đức Giám mục Vasino kết luận, cũng có thể dẫn đến những thay đổi trong Bộ Giáo luật.

Minh Tuệ(theo Vatican News)

Tin mới

thai

Mặt tiền của Nhà thờ lớn Manila được tắm trong ánh sáng đỏ để làm nổi bật cảnh ngộ của các Kitô hữu bị đàn áp trong thời gian 'Thứ tư đỏ' năm 2018. (Ảnh: Angie de Silva)

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đến để cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Thánh Phêrô tại Vatican, Chủ nhật, ngày 17 tháng 11 năm 2019. (Ảnh: AP Photo / Alessandra Tarantino.)

Các sinh viên tổ chức buổi tổng duyệt tại một trường học ở Bangkok vào ngày 13 tháng 11 nhằm chuẩn bị cho chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô tới Thái Lan. Những người dân tộc thiểu số từ các ngôi làng miền núi xa xôi và trẻ em Phật tử sẽ nằm trong số hàng chục ngàn người xuống thủ đô Thái Lan để có cơ hội gặp gỡ ĐTC Phanxicô trong tuần này (Ảnh: Chalinee Thirasupa / AFP)

IMG_6237

maxresdefault

Bolivia

original_1415273714


GMVNGHCGTG_Full_550561

Đức Hồng Y Krajewski cho thấy trung tâm tị nạn mới dành cho người vô gia cư mà Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khánh thành vào ngày 11 tháng 11 năm 2019. (Tín dụng: Paulina Gudzik.)

9Z2A3845

thai

Nhà thờ Đức Mẹ bị  đốt phá hôm 12/11

Giáo hoàng Francis dự kiến sẽ đến thăm Nagasaki và Hiroshima trong chuyến thăm Nhật Bản. (ANSA)

11-16-2019-dai-phuc

CINA-VATICANO-_Guo_Xijin_-_1

youcat

THAILANDIA-VATICANO_-_1112_-_Papa

Bữa trưa của Giáo hoàng với người nghèo