Thượng Hội đồng Giám mục: ‘Giới trẻ, nhân vật chính của hệ sinh thái toàn diện’

Thứ Tư, 09-10-2019 | 13:51:47

Vào chiều thứ Hai, ngày 7 tháng 10, công việc của Thượng Hội đồng Giám mục về khu vực Pan-Amazon tiếp tục với sự hiện diện của ĐTC Phanxicô, với Đại hội đồng lần thứ 2 và với việc bầu chọn các thành viên của Ủy ban xây dựng tài liệu chung kết và của Ủy ban Truyền Thông

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Phiên họp buổi chiều hôm thứ Hai 7/10 đã chứng kiến việc bầu chọn, theo đa số tuyệt đối, trong số bốn thành viên của Ủy ban xây dựng Tài liệu chung kết của Thượng Hội đồng. Các thành viên bao gồm: Đức Giám mục Mario Antonio Da Silva Địa phận Roraima, Brazil; Đức Tổng Giám mục Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, O.F.M. Địa phận Trujillo và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Peru; Đức Giám mục Nelson Jair Cardona Ramírez Địa phận San José del Guaviare, Colombia; và Đức Tổng Giám mục Sergio Alfredo Gualberti Calandrina Địa phận Santa Cruz de la Sierra, Bôlivia.

ĐTC Phanxicô lựa chọn ba thành viên khác

Đức Hồng Y Carlos Aguiar Retes, Tổng Giám mục Thành phố Mexico, ban đầu được bầu chọn nhưng cho biết ngài muốn nhường vị trí của mình cho một Nghị phụ đến từ một trong bảy Hội đồng Giám mục liên quan trực tiếp đến khu vực Amazon. Các Giám mục được bầu chọn để kết hợp với những người đã là thành viên của Ủy ban, cụ thể là: Chủ tịch, Đức Hồng y Claudio Hummes; Tổng thư ký Thượng Hội đồng Giám mục, Đức Hồng y Lorenzo Baldisseri; Phó Tổng thư ký, Đức Giám mục Mario Grech; hai thư ký đặc biệt: Đức Hồng Y Michael Czerny và Đức Giám mục David Martinez de Aguirre Guinea. ĐTC Phanxicô sẽ bổ nhiệm ba thành viên khác trong vài ngày tới.

Việc bầu chọn các thành viên của Ủy ban Truyền thông

Bốn thành viên của Ủy ban Truyền thông sau đó đã được bầu chọn bằng các lá phiếu riêng biệt với đa số tương đối. Các thành viên bao gồm: Đức Giám mục Erwin Kräutler, C.Pp.S., nguyên Giám mục Địa phận Xingu, Brazil; Đức Giám mục Rafael Cob García, Đại Diện Tông Tòa Puyo, Ecuador; Đức Giám mục Jose Ángel Divassón Cilveti, S.D.B., nguyên Đại Diện Tông Tòa Puerto Ayacucho, Venezuela; và vị Linh mục người Ý, Cha Antonio Spadaro, Giám đốc tạp chí “La Civiltà Cattolica”. Linh mục Antonio Spadaro sẽ gia nhập đội ngũ được lãnh đạo bởi Tổng Trưởng Thánh Bộ Truyền thông, ông Paolo Ruffini, và Thư ký, Linh mục Giacomo Costa; Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh, ông Matteo Bruni; Giám đốc Biên tập Vatican News, ông Andrea Tornielli; Nữ tu Maria Ines Lopes dos Santos, Ủy viên Hội đồng Giám mục về khu vực Amazon trực thuộc Hội đồng Giám mục Brazil, và Mauricio López Oropeza, Thư ký Điều hành của Mạng lưới Giáo hội Pan-Amazon.

Greta Thunberg và những người trẻ tuổi với vai trò là những nhân vật chính

Các Nghị phụ kế đến đã đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau trong Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng. Liên tục với Thượng Hội đồng Giám mục về Giới trẻ năm 2018, các Nghị phụ đã phản ánh về tầm quan trọng của những người trẻ với tư cách là những nhân vật chính của một hệ sinh thái toàn diện. Họ đã trích dẫn ví dụ điển hình của nhà hoạt động trẻ người Thụy Điển, Greta Thunberg, và sáng kiến ​​đột phá về lĩnh vực khí hậu. “Lựa chọn cho giới trẻ”, và sự cần thiết cần phải đối thoại với họ về các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ công trình Sáng tạo, đã được đề cập nhiều lần, cùng với sự cần thiết cần phải cường cam kết xã hội của giới trẻ, những người có thể khuyến khích Giáo hội trở nên “tiên tri” trong lĩnh vực này. Những quả tim trẻ trung, các Nghị phụ nói, muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, bởi vì những người trẻ đại diện cho một học thuyết xã hội khi luôn luôn thăng tiến. Hơn nhiều người khác, giới trẻ hiện nay cảm thấy sự cần thiết cần phải thiết lập một mối tương quan mới với công trình Sáng tạo, một mối tương quan không mang tính khai thác bóc lột, nhưng chú ý đến sự đau khổ của hành tinh. Vì lý do này, chủ đề môi trường, vốn cũng mang tính đại kết và liên tôn, nên được Giáo hội xem như là một thách thức tích cực. Đó chính là một lời mời đối thoại với những người trẻ tuổi, để giúp họ phân biệt mọi vấn đề. Bằng cách này, cam kết của họ trong việc bảo vệ công trình Sáng tạo không chỉ là một khẩu hiệu “xanh và chạy theo xu thế”, mà thực sự trở thành một vấn đề về sự sống và cái chết, đối với toàn thể nhân loại cũng như toàn hành tinh.

Việc bảo vệ tầng nước ngầm

Một số Nghị phụ kêu gọi việc bảo vệ nguồn nước ngầm khỏi vấn đề ô nhiễm hóa học ảnh hưởng từ tình trạng sản xuất đa quốc gia, để người dân bản địa có thể tồn tại bằng cách bảo tồn văn hóa của họ và đi theo những đường hướng truyền giáo mới. Các hoạt động khai thác công nghiệp hàng loạt đã được đề cập trong một số phát biểu chia sẻ, với sự quan tâm đặc biệt đến những hành động bất lương của một số công ty, vốn đã gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho người dân bản địa. Vì lý do này, các Giám mục liên tục kêu gọi cần phải tôn trọng cả quyền con người và môi trường, bởi vì một hệ sinh thái toàn diện thực sự đòi hỏi một sự cân bằng mới giữa con người và tự nhiên.

Nhiên liệu hóa thạch và vấn đề khí hậu

Thượng Hội đồng Giám mục cũng xem xét những thay đổi về khí hậu đang làm biến dạng công trình Sáng tạo. Các Nghị phụ Thượng Hội đồng đã đồng ý rằng khí hậu là một lợi ích toàn cầu, một thứ cần phải được bảo vệ và bảo tồn cho các thế hệ tương lai. Các Nghị phụ đề nghị chúng ta cần phái chấm dứt việc sử dụng nhiên liệu hóa thạch, đặc biệt là ở các quốc gia công nghiệp nhất, vốn là những người gây ô nhiễm chính. Những phát biểu chai sẻ khác bao gồm sự cần thiết cần phải vượt qua những hình thức của chủ nghĩa thực dân vốn đặc trưng trong nhiều thế kỷ qua, ủng hộ việc giữ gìn bản sắc văn hóa của Amazon: trên thực tế, mọi nền văn hóa đều đóng góp vào tính phổ quát của Giáo hội, được cấu thành bởi sự tôn trọng và tính bổ sung. Trích dẫn những lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, các Nghị phụ Thượng Hội đồng nói rằng Chúa Kitô chính là trung tâm điểm của tất cả mọi nền văn hóa. Bởi vì Giáo hội chính là một hệ sinh thái phức tạp với “sự đa dạng sinh học tuyệt diệu về mặt tâm linh” vốn được thể hiện trong các cộng đồng khác nhau, các biểu hiện văn hóa, các hình thức của đời sống thánh hiến và các công tác mục vụ. Rất nhiều lần Thánh Phaolô đã được trích dẫn như là vị Tông đồ đầu tiên của sự hội nhập văn hóa, người đã trở thành “người Hy Lạp trong số những người Hy Lạp”.

Các Nghi lễ bản địa

Thượng Hội đồng cũng đồng ý về việc cần phải dành không gian cho việc suy ngẫm về các nghi lễ bản địa. Giáo hội chú ý một cách tích cực vào bất cứ điều gì vốn không liên quan đến sự mê tín, và miễn là nó hòa hợp với tinh thần phụng vụ thực sự. Các đề xuất đã được đưa ra để bắt đầu một quá trình ở Amazon vốn liên quan đến việc chia sẻ kinh nghiệm của các cộng đồng bản địa vốn đã hội nhập việc cử hành một số Bí tích, chẳng hạn như Bí tích Rửa tội, Bí tích Hôn phối hoặc Bí tích Truyền Chức Thánh. Theo cách thức này, một trong những đề xuất được đưa ra đó chính là nghĩ đến việc thiết lập một sự thử nghiệm, và theo sự phân biệt về mặt thần học, phụng vụ và mục vụ thích hợp, một nghi thức Công giáo Amazonia để sống và tôn vinh đức tin vào Chúa Kitô. Cũng giống như việc có một hệ sinh thái về môi trường, cũng có một hệ sinh thái liên quan đến Giáo hội.

Vấn đề ‘Viri probati’

Sau cùng, một vài phát biểu chia sẻ tập trung vào vấn đề về cái gọi là “viri probati”. Vấn đề này đã được đề cập trong Tài liệu làm việc của Thượng Hội đồng như là một trong những đề xuất nhằm đảm bảo việc các Bí tích được cử hành ở những nơi đặc biệt thiếu Linh mục. Một số phát biểu mô tả đây là một điều cần thiết chính đáng, nhưng không phải là một điều có thể điều chỉnh việc tái suy nghĩ về bản chất của chức Tư tế và sự tương quan của nó với tình trạng độc thân Linh mục, được quy định bởi Giáo hội theo nghi lễ Latinh. Thay vào đó, các Nghị phụ đã đề xuất rằng công việc mục vụ ơn gọi được thực hiện trong số những người trẻ bản địa, nhằm khuyến khích công việc truyền giáo thậm chí ngay cả ở những khu vực xa xôi nhất của Amazon. Theo cách thức này, sẽ không có “những người Công giáo hạng nhất”, vốn dễ dàng tiếp cận Bí tích Thánh Thể, và “những người Công giáo hạng hai”, vốn bị từ chối việc tiếp cận với Bí tích Thánh Thể, đôi khi trong ít nhất hai năm.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Tin mới

"La Preghiera. Il respiro della vita nuova", cuốn sách mới của Giáo hoàng Francis, được xuất bản bởi LEV

HK-Msgr_Ha_talking_to_youth

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

©-Vatican-Media

IMG_2486

Đức Hồng Y Oswald Gracias

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle của Manila dẫn đầu Lễ kỷ niệm Tháng truyền giáo phi thường tại Cuneta Astrodome ở thành phố Pasay vào ngày 18 tháng 10

10-20-2019-thanh-le-chua-nhat-20h

10-20-2019-thanh-le-chua-nhat-8h

images

Nuestra-Madre-la-Tierra-libro-del-Papa-Francisco

wwwP-IMG_4616-e1571325418825

SS Francesco

warda_0556-696x462

Người đứng đầu nhóm dân tộc Mac lửa ở bang Roraima phía bắc Brazil phát biểu trong một hội nghị về Thượng hội đồng Amazon (AFP hoặc người cấp phép)

Sự ra mắt của sáng kiến "Nhấp để cầu nguyện Mân côi".

Những người biểu tình tụ tập tại trung tâm Hồng Kông (ANSA)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

_MG_4971

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu tại Nashville, ngày 11 tháng 10 năm 2019. Tín dụng: Ảnh của Bộ Ngoại giao của Ron Przysucha / Tên miền công cộng.