ĐTC Phanxicô cổ võ nỗ lực chăm sóc Ngôi nhà chung của chúng ta

Thứ Sáu, 13-09-2019 | 19:32:33

“Trong Thông điệp ‘Laudato Si’ của tôi, tôi đã mời gọi tất cả mọi người cùng cộng tác trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và cùng nhau đương đầu với những thử thách mà chúng ta phải đối mặt”,ĐTC Phanxicô nhắc lại. “Giờ đây, một vài năm sau, tôi muốn nhắc lại lời mời gọi của tôi để đối thoại về cách thức  chúng ta đang định hình tương lai của hành tinh chúng ta và nhu cầu sử dụng tài năng của tất cả mọi người bởi vì tất cả mọi thay đổi đều đòi hỏi một quá trình mang tính giáo dục nhằm hướng tới việc phát triển một sự liên đới toàn cầu mới và một xã hội chào đón hơn”.

 Pope-Francis1-web

ĐTC Phanxicô hôm 12 tháng 9 năm 2019 đã đưa ra một thông điệp ủng hộ Liên minh Giáo dục Toàn cầu (Global Educational Alliance), một sáng kiến quy tụ mọi người đến với nhau từ khắp nơi trên thế giới nhằm cổ võ việc chăm sóc trái đất.

Vatican sẽ tổ chức một hội nghị vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại Điện Phaolô VI để cùng nhau suy tư về chủ đề “Tự đổi mới Liên minh Giáo dục Toàn cầu”.

“Trong Thông điệp ‘Laudato Si’ của tôi, tôi đã mời gọi tất cả mọi người cùng cộng tác trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và cùng nhau đương đầu với những thử thách mà chúng ta phải đối mặt”, ĐTC Phanxicô nhắc lại. “Giờ đây, một vài năm sau, tôi muốn nhắc lại lời mời gọi của tôi để đối thoại về cách thức  chúng ta đang định hình tương lai của hành tinh chúng ta và nhu cầu sử dụng tài năng của tất cả mọi người bởi vì tất cả mọi thay đổi đều đòi hỏi một quá trình mang tính giáo dục nhằm hướng tới việc phát triển một sự liên đới toàn cầu mới và một xã hội chào đón hơn”.

ĐTC Phanxicô, qua việc tán thành và xác nhận dự án, cho biết cần phải có một liên minh rộng lớn để quy tụ tất cả mọi người thuộc mọi tầng lớp để chăm sóc “ngôi nhà chung của chúng ta”. Chúng tôi nói một bước đầu tiên quan trọng là đào tạo mọi người để họ có thể phục vụ cộng đồng. ĐTC Phanxicô cho biết bước đầu tiên quan trọng đó chính là đào tạo mọi người để họ có thể phục vụ cộng đồng.

Để làm được điều này, ĐTC Phanxicô nhắc đến câu ngạn ngữ châu Phi, “phải mất cả một ngôi làng để giáo dục một đứa trẻ”.

“Chúng ta cần phải tạo ra một ngôi làng như vậy trước khi chúng ta có thể giáo dục”, ĐTC Phanxicô nói. Trước hết, về cơ bản, cần phải xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử và tinh thần huynh đệ phải được phép phát triển mạnh mẽ… Trong kiểu ngôi làng như vậy, dễ dàng tìm thấy thỏa thuận toàn cầu về một nền giáo dục hội nhập và tôn trọng tất cả mọi khía cạnh của con người, kết hợp các nghiên cứu và cuộc sống hàng ngày, giáo viên, học sinh và gia đình của họ, và xã hội dân sự trong tất cả các chiều kích về trí tuệ, khoa học, nghệ thuật, thể thao, chính trị, kinh doanh và từ thiện bác ái”.

Dưới đây là nội dung bài phát biểu của ĐTC Phanxicô

Anh chị em thân mến,

Trong Thông điệp ‘Laudato Si’ của tôi, tôi đã mời gọi tất cả mọi người cùng cộng tác trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta và cùng nhau đương đầu với những thử thách mà chúng ta phải đối mặt”, ĐTC Phanxicô nhắc lại. “Giờ đây, một vài năm sau, tôi muốn nhắc lại lời mời gọi của tôi để đối thoại về cách thức  chúng ta đang định hình tương lai của hành tinh chúng ta và nhu cầu sử dụng tài năng của tất cả mọi người bởi vì tất cả mọi thay đổi đều đòi hỏi một quá trình mang tính giáo dục nhằm hướng tới việc phát triển một sự liên đới toàn cầu mới và một xã hội chào đón hơn.

Để đạt được điều này, tôi muốn xác nhận một sự kiện toàn cầu, diễn ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 với chủ đề “Tự đổi mới Liên minh Giáo dục Toàn cầu”. Hội nghị này sẽ khơi dậy sự cống hiến của chúng tôi cho và với những người trẻ tuổi, đổi mới nhiệt huyết của chúng ta về một nền giáo dục cởi mở và toàn diện hơn, bao gồm việc nhẫn nại lắng nghe, đối thoại mang tính xây dựng và sự hiểu biết lẫn nhau tốt hơn. Chưa bao giờ cần phải hợp nhất những nỗ lực của chúng ta như vậy trong một liên minh giáo dục rộng lớn, nhằm hình thành những cá nhân trưởng thành có khả năng vượt qua sự chia rẽ và đối lập, và đồng thời khôi phục kết cấu của các mối tương  quan vì lợi ích của một nhân loại huynh đệ hơn.

Thế giới ngày nay liên tục thay đổi và đối mặt với nhiều khủng hoảng. Chúng ta đang trải qua một kỷ nguyên của sự thay đổi: một sự biến đổi không chỉ về văn hóa mà còn về mặt nhân học, tạo ra một ngữ nghĩa mới trong khi loại bỏ bừa bãi các mô thức truyền thống. Giáo dục đụng độ với một quá trình được gọi là “quá trình nhanh chóng hóa” vốn gài bẫy sự tồn tại của chúng ta trong một cơn lốc xoáy của công nghệ và tin học hóa tốc độ cao, liên tục thay đổi các điểm tham chiếu của chúng ta. Kết quả là, bản sắc của chúng ta mất đi sự vững chắc và cấu trúc tâm lý của chúng ta tan biến khi đối mặt với sự thay đổi liên tục vốn “đối nghịch với tốc độ tiến hóa sinh học chậm rãi tự nhiên” (Laudato Si, số 18).

Mỗi thay đổi đòi hỏi một quá trình mang tính giáo dục liên quan đến tất cả mọi người. Do đó, cần phải tạo ra một “ngôi làng giáo dục”, mà trong đó tất cả mọi người, theo vai trò tương ứng của họ, chia sẻ nhiệm vụ hình thành một mạng lưới bao gồm các mối quan hệ cởi mở và nhân văn. Theo một câu ngạn ngữ châu Phi, thì “phải mất cả một ngôi làng để giáo dục một đứa trẻ”. Chúng ta cần phải tạo ra một ngôi làng như vậy trước khi chúng ta có thể giáo dục. Trước hết, về cơ bản, cần phải xóa bỏ tình trạng phân biệt đối xử và tinh thần huynh đệ cần phải được cho phép phát triển, như tôi đã nhấn mạnh trong Tài liệu mà tôi đã ký với Đại Imam của Đại học Al-Azhar vào ngày 4 tháng 2 năm nay tại Abu Dhabi.

Trong kiểu ngôi làng như vậy, dễ dàng tìm thấy thỏa thuận toàn cầu về một nền giáo dục hội nhập và tôn trọng tất cả mọi khía cạnh của con người, kết hợp các nghiên cứu và cuộc sống hàng ngày, giáo viên, học sinh và gia đình của họ, và xã hội dân sự trong tất cả các chiều kích về trí tuệ, khoa học, nghệ thuật, thể thao, chính trị, kinh doanh và từ thiện bác ái. Nói cách khác, một liên minh, giữa các cư dân trên Trái đất và “ngôi nhà chung của chúng ta”, mà chúng ta buộc phải quan tâm chăm sóc và tôn trọng. Một liên minh vốn tạo ra hòa bình, sự công bằng và tinh thần hiếu khách giữa tất cả các dân tộc trong đại gia đình nhân loại, cũng như việc đối thoại giữa các tôn giáo.

Để đạt được những mục tiêu toàn cầu này, cuộc hành trình chung của chúng ta với tư cách là một “ngôi làng giáo dục” cần phải thực hiện những bước tiến quan trọng về phía trước. Trước hết, chúng ta cần phải có can đảm để đặt con người làm trọng tâm. Để làm được như vậy, chúng ta cần phải tán thành việc thúc đẩy các tiến trình giáo dục chính thức và không chính thức vốn không thể bỏ qua thực tế rằng cả thế giới có mối liên hệ chặt chẽ với nhau, và việc chúng ta cần tìm ra những phương thức khác nhau, dựa trên một nền nhân chủng học có cơ sở, của việc hình dung ra nền kinh tế, chính trị, sự tăng trưởng và tiến bộ. Bằng việc triển khai một hệ sinh thái toàn diện, một vị trí trung tâm cần phải được trao cho giá trị phù hợp với từng loài tạo vật trong mối tương quan của nó với con người và các thực thể xung quanh nó, cũng như một lối sống từ chối nền văn hóa thải loại.

Bước tiếp theo nữa đó chính là khám phá sự can đảm để tận dụng những sức mạnh tốt nhất của chúng ta, một cách sáng tạo và có trách nhiệm. Để trở nên chủ động và tự tin trong việc khai mở giáo dục hướng đến một tầm nhìn dài hạn không bị cản trở bởi việc giữ nguyên hiện trạng. Điều này sẽ có kết quả nơi những con người cởi mở, có trách nhiệm, sẵn sàng lắng nghe, đối thoại với người khác và có khả năng thêu dệt nên các mối tương quan với các gia đình, giữa các thế hệ và với xã hội dân sự, và do đó hình thành nên chủ nghĩa nhân văn mới.

Bước tiến theo đó chính là sự can đảm để đào tạo những cá nhân sẵn sàng dấn thân phục vụ cộng đồng. Phục vụ chính là một trụ cột của nền văn hóa gặp gỡ: “Điều đó có nghĩa là cúi xuống những người cần được giúp đỡ và chìa tay ra cho họ, không cần tính toán, không sợ hãi, nhưng với một tấm lòng bao dung rộng lượng và thông cảm, giống như Chúa Giêsu đã quỳ xuống để rửa chân cho các Tông đồ. Phục vụ có nghĩa là làm việc bên cạnh những người thiếu thốn cần được giúp đỡ nhất, thiết lập với họ mối tương quan trước hết của sự gần gũi và những mối dây liên kết của sự liên đới”. [1] Qua việc phục vụ tha nhân, chúng ta cảm nghiệm được rằng ‘Cho thì có phúc hơn là nhận’ (x. Cv 20:35). Về vấn đề này, tất cả các tổ chức phải được công khai để đánh giá các mục tiêu và phương pháp vốn xác định cách thức họ thực hiện sứ mạng giáo dục của mình.

Vì lý do này, tôi mong muốn được gặp gỡ tại Rome tất cả anh chị em những người mà, theo nhiều cách thức khác nhau và ở mọi cấp độ, làm việc trong lĩnh vực giáo dục và nghiên cứu. Tôi khuyến khích anh chị em cùng cộng tác để thúc đẩy, thông qua một liên minh giáo dục chung, những sáng kiến hướng tới tương lai vốn có thể đưa ra định hướng cho lịch sử và thay đổi nó theo hướng tốt hơn. Tôi tham gia cùng với tất cả anh chị em kêu gọi các nhân vật công chúng có thẩm quyền trong thế giới của chúng ta, những người quan tâm đến tương lai của những người trẻ, và tôi tin rằng họ sẽ đáp lại lời mời gọi của tôi. Tôi cũng kêu gọi các bạn, những người trẻ tuổi thân mến, tham gia hội nghị sắp tới này và cảm nhận trách nhiệm thực sự của các bạn đối với việc xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Hội nghị của chúng ta sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5 năm 2020 tại Hội trường Phaolô VI tại Vatican. Một số cuộc hội thảo về các chủ đề liên quan sẽ diễn ra ở nhiều địa điểm khác nhau và sẽ giúp chúng ta chuẩn bị cho sự kiện này.

Chúng ta hãy cùng nhau tìm kiếm giải pháp, mạnh dạn thực hiện các tiến trình của sự thay đổi và đồng thời hướng tới tương lai với niềm hy vọng. Tôi mời mọi tất cả người cùng nỗ lực làm việc cho liên minh này và đồng thời cam kết, ở cấp độ cá nhân và trong các cộng đồng của chúng ta, nhằm nuôi dưỡng giấc mơ về một chủ nghĩa nhân văn bắt nguồn từ tinh thần liên đới và đồng thời đáp lại khát vọng của nhân loại cũng như kế hoạch của Thiên Chúa.

Tôi hy vọng sẽ được gặp gỡ anh chị em. Đến lúc đó, tôi sẽ gửi đến anh chị em lời chào mừng và phép lành của tôi.

Từ Vatican, ngày 12 tháng 9 năm 2019.

+ Giáo Hoàng Phanxicô

[1]Bài phát biểu trong chuyến viếng thămTrung tâm Astalli, Dịch vụTị nạn Dòng Têntại Rome, vào ngày 10 tháng 9 năm 2013.

Minh Tuệchuyển ngữ (theo Zenit)

Tin mới

"La Preghiera. Il respiro della vita nuova", cuốn sách mới của Giáo hoàng Francis, được xuất bản bởi LEV

HK-Msgr_Ha_talking_to_youth

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

©-Vatican-Media

IMG_2486

Đức Hồng Y Oswald Gracias

Đức Hồng Y Luis Antonio Tagle của Manila dẫn đầu Lễ kỷ niệm Tháng truyền giáo phi thường tại Cuneta Astrodome ở thành phố Pasay vào ngày 18 tháng 10

10-20-2019-thanh-le-chua-nhat-20h

10-20-2019-thanh-le-chua-nhat-8h

images

Nuestra-Madre-la-Tierra-libro-del-Papa-Francisco

wwwP-IMG_4616-e1571325418825

SS Francesco

warda_0556-696x462

Người đứng đầu nhóm dân tộc Mac lửa ở bang Roraima phía bắc Brazil phát biểu trong một hội nghị về Thượng hội đồng Amazon (AFP hoặc người cấp phép)

Sự ra mắt của sáng kiến "Nhấp để cầu nguyện Mân côi".

Những người biểu tình tụ tập tại trung tâm Hồng Kông (ANSA)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

_MG_4971

Ngoại trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo phát biểu tại Nashville, ngày 11 tháng 10 năm 2019. Tín dụng: Ảnh của Bộ Ngoại giao của Ron Przysucha / Tên miền công cộng.