Ba Lan – Hiệp hội Kinh Mân Côi Sống và sự hợp tác truyền giáo

Thứ Sáu, 07-06-2019 | 14:07:23

Trong bối cảnh chuẩn bị cho Tháng Truyền giáo Ngoại thường vào tháng 10 năm 2019 và nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Hiệp hội Kinh Mân Côi Sống (thành lập tại Lyon năm 1826), sự liên kết chặt chẽ giữa Chuỗi Mân côi sống và Hiệp hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức tin đã được đặc biệt nhấn mạnh.


primopiano_8107
Warsaw (Agenzia FidTừ ngày 31 tháng 5 đến ngày 1 tháng 6, hơn mười ngàn thành viên của Hiệp hội Kinh Mân Côi Sống, đã gặp nhau lần thứ bảy tại Jasna Góra, Đền thờ quốc gia Ba Lan, để cùng nhau cầu nguyện và tìm hiểu thêm về Tôi Tớ Chúa Pauline Jaricot, người sáng lập Hiệp hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức tin (POPF).

Trong bối cảnh chuẩn bị cho Tháng Truyền giáo Ngoại thường vào tháng 10 năm 2019 và nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập Hiệp hội Kinh Mân Côi Sống (thành lập tại Lyon năm 1826), sự liên kết chặt chẽ giữa Chuỗi Mân côi sống và Hiệp hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức tin đã được nhấn mạnh.

Theo thông tin được gửi đến Agenzia Fides bởi Điều Hướng Quốc gia của Hiệp Hội Truyền giáo Giáo Hoàng Ba Lan (PMS), trong hai ngày hành hương, buổi canh thức cầu nguyện đã được tổ chức tại Đền thờ, các tràng Kinh Mân côi đã được mọi người cất lên, và Thánh lễ cũng đã được cử hành. Ngoài ra, Linh mục Bogdan Michalski đã thuyết trình về cam kết truyền giáo của Tôi Tớ Chúa Pauline Jaricot và các tình nguyện viên trẻ của Hiệp hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức tin đã đề xuất một sự kiện nghệ thuật. Trong nhiều năm, Điều Hướng Quốc gia của Hiệp Hội Truyền giáo Giáo Hoàng Ba Lan đã nỗ lực làm việc để chuẩn bị cho sự kiện.

Bức thư được gửi bởi Tổng thư ký Hiệp hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức tin, Linh mục Tadeusz Nowak OMI, đã được đón nhận với một sự vui mừng lớn lao, mà trong đó ngài khuyến khích tất cả các nhóm Kinh Mân Côi Sống hướng tới tinh thần hợp tác truyền giáo. Theo thống kê của Giáo hội tại Ba Lan, Hiệp hội Kinh Mân Côi Sống liên kết hơn 2,5 triệu người cầu nguyện mỗi ngày theo ý cầu nguyện của Đức Thánh Cha và cho công việc truyền giáo của Giáo hội. Nhiều nhóm Kinh Mân Côi Sống ủng hộ các dự án truyền giáo do Hiệp hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức tin thực hiện. Vào cuối cuộc hành hương, lời cầu nguyện cho việc phong Chân Phước cho Tôi Tớ Chúa Pauline Jaricot đã được cất lên và mỗi tham dự viên tham gia sự kiện đã nhận được một tờ bướm về Hiệp hội Giáo Hoàng Truyền bá Đức tin và một tờ tạp chí về công việc truyền giáo.

Minh Tuệ (theo Fides)

Tin mới

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186

Hong kong

Christine-du-Coudray-and-Mgr.-Emery-Kibal.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Common Funeral Service for Easter Sunday Victims at  St. Sebastian’s Church in Katuwapitiya, Negombo (Sri Lanka) on 23.04.2019: Malcolm Cardinal Ranjith, the Archbishop of Colombo, presided over a funeral service for a group of victims at 10.00am at the church premises. The coffins were brought to the premises one at a time for the services amidst intense security. Funeral services and the burials took place in an atmosphere of heavy grief and sorrow with relatives and friends weeping and mourning for the unexpected loss of their loved ones.
Photo: Malcolm Cardinal Ranjith offered a message of consolation to the faithful gathered and invited the faithful to not give into violent retaliation

loveoneanother2

Thái Hà 3

China-_Guo_Xijin-Talk

The_flag_of_Scotland_Credit_By_Lynx_Aqua_Shutterstock

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

2000-1-2-690x450

20180119T1211-13896-CNS-POPE-AMAZON

korea

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


acn