Thông báo: khai giảng Lớp giáo lý hôn nhân tại DCCT Sài Gòn

Chúa Nhật, 02-06-2019 | 16:06:03

KHAI GIẢNG LỚP GIÁO LÝ HÔN NHÂN

 

1. LỚP HỌC CÁC BUỔI CHIỀU: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT

  • Thời gian học : từ 15h30 – 17g30
  • Địa điểm: lầu 4 dãy A
  • Sẽ Khai Giảng chiều thứ bảy 15/06/2019
  • Dự kiến sẽ kết thúc vào chiều Chúa Nhật 11/08/2019

2. LỚP HỌC CÁC BUỔI TỐI: THỨ BẢY và CHÚA NHẬT

  • Thời gian học : từ 18h45 – 20g45
  • Địa điểm: lầu 4 dãy A
  • Sẽ Khai Giảng tốithứ bảy 06/07/2019
  • Dự kiến sẽ kết thúc vào tối Chúa Nhật 01/09/2019

 

Ban Giảng Huấn: Quý Cha DCCT, các Bác sĩ, Luật sư

                                     và các giảng viên có kinh nghiệm

Học viên :              Dành cho tất cả mọi người, đặc biệt cho những ai đang chuẩn

                               bị bước vào đời sống Hôn Nhân, không phân biệt tôn giáo.

 

Ghi danh:   – Tại văn phòng Giáo xứ 

                       – Các lớp học

 

 VPGX.

  

Tin mới

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186

Hong kong

Christine-du-Coudray-and-Mgr.-Emery-Kibal.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Common Funeral Service for Easter Sunday Victims at  St. Sebastian’s Church in Katuwapitiya, Negombo (Sri Lanka) on 23.04.2019: Malcolm Cardinal Ranjith, the Archbishop of Colombo, presided over a funeral service for a group of victims at 10.00am at the church premises. The coffins were brought to the premises one at a time for the services amidst intense security. Funeral services and the burials took place in an atmosphere of heavy grief and sorrow with relatives and friends weeping and mourning for the unexpected loss of their loved ones.
Photo: Malcolm Cardinal Ranjith offered a message of consolation to the faithful gathered and invited the faithful to not give into violent retaliation

loveoneanother2

Thái Hà 3

China-_Guo_Xijin-Talk

The_flag_of_Scotland_Credit_By_Lynx_Aqua_Shutterstock

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

2000-1-2-690x450

20180119T1211-13896-CNS-POPE-AMAZON

korea

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


acn