Nghi thức di quan Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo Tu sĩ DCCT từ Nhà Dòng vào Đền ĐMHCG

Thứ Sáu, 24-05-2019 | 00:34:20

Vao lúc 20g00 tối 23/05/2019 Cha Bề trên Cộng Đoàn DCCT Sài gòn chủ sự nghi thức di quan Thầy Phêrô Đinh Văn Thảo Tu sĩ Thừa sai Dòng Chúa Cứu Thế từ Tu viện vào Đền Đức Mẹ và ộng đoàn cùng dâng lời Kinh Tối với Thầy Phêrô, Tạ ơn Chúa: “Trong tay Ngài, lạy Chúa, con xin phó thác hồn con” và cùng  hát mừng Mẹ Mừng vui lên, lạy Nữ Hoàng Thiên Quốc. Ha-lê-lui-a!…

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (1)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (2)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (3)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (4)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (5)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (6)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (7)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (8)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (9)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (10)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (11)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (12)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (13)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (14)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (15)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (16)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (17)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (18)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (19)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (20)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (21)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (22)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (23)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (25)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (26)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (27)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (28)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (29)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (30)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (31)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (32)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (33)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (34)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (36)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (37)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (38)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (39)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (40)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (41)

 

Tin mới

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186

Hong kong

Christine-du-Coudray-and-Mgr.-Emery-Kibal.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Common Funeral Service for Easter Sunday Victims at  St. Sebastian’s Church in Katuwapitiya, Negombo (Sri Lanka) on 23.04.2019: Malcolm Cardinal Ranjith, the Archbishop of Colombo, presided over a funeral service for a group of victims at 10.00am at the church premises. The coffins were brought to the premises one at a time for the services amidst intense security. Funeral services and the burials took place in an atmosphere of heavy grief and sorrow with relatives and friends weeping and mourning for the unexpected loss of their loved ones.
Photo: Malcolm Cardinal Ranjith offered a message of consolation to the faithful gathered and invited the faithful to not give into violent retaliation

loveoneanother2

Thái Hà 3

China-_Guo_Xijin-Talk

The_flag_of_Scotland_Credit_By_Lynx_Aqua_Shutterstock

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

2000-1-2-690x450

20180119T1211-13896-CNS-POPE-AMAZON

korea

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422


acn