Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm nhân chức Chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp_DCCT Sài Gòn

Thứ Hai, 20-05-2019 | 05:09:14

Chúa Nhật Tuần V Phục Sinh ngày 19/05/2019: Thánh lễ lúc 10g00, Cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm Bề trên DCCT Sài Gòn nhân chức Chánh xứ,Giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp DCCT Sài Gòn . Trong Thánh lễ có sự hiện diện của cha quản hạt Tân Định thay mặt Đức giám Mục, Giám quảm Tổng Giáo Phận Sài Gòn đến chủ tế Thánh lễ và trao quyền Chánh Xứ cho Cha Phêrô…

Quý Cha Đồng tế chụp hình lưu niêm với Cha Phêrô tân Chánh Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Quý Cha Đồng tế chụp hình lưu niêm với Cha Phêrô tân Chánh Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

 

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (1)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (2)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (3)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (4)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (5)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (6)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (7)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (8)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (9)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (10)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (11)

Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng: Quản Hạt Tân Định công bố văn thư của ĐGM Giám quản TGP bổ nhiệm Cha Phêrô làm Chánh xứ Giáo xứ Đức Mẹ HCG

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (12)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (13)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (14)

Cha Phêrô tân Chánh Xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp nhận văn thư bổ nhiệm từ Đức cha Giáo phận.

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (15)

Cha Tân Chánh xứ Phêrô bày tỏ công khai trước cộng đoàn lời tuyên xưng Đức Tin và lời thề hứa trung thành trước khi lãnh nhận trách nhiệm quan trọng trong Giáo hội. Nghi thức này nói lên quyết định dấn thân trọn vẹn của người mục tử dám hy sinh chấp nhận thí mạng sống mình để bảo vệ đàn chiên.

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (16)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (17)

Cộng đoàn sốt sắng dâng lời tạ ơn Thiên Chúa, cùng cầu nguyện cho Cha Tân Chánh xứ và cầu xin cho cộng đoàn Giáo xứ Đức Mẹ HCG ngày càng thăng tiến trong đức tin, tình hiệp nhất và yêu thương

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (18)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (19)

Cha Chánh xứ ngồi ghế Chủ Tế: Việc này nói lên nhiệm vụ của vị mục tử là lãnh đạo và chủ tọa mọi cử hành phụng vụ trong cộng đoàn.

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (20)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (21)

Cha tân Chánh xứ mở cửa Nhà Tạm: Nhà Tạm là nơi lưu trữ Mình Thánh Chúa, từ nơi đây phát sinh nguồn sống thiêng liêng cho đời dấn thân của mục tử vào cộng đoàn.

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (22)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (23)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (24)

Cha Chánh xứ ngồi tòa Giải tội: Tòa Giải tội là nơi diễn tả lòng thương xót của Thiên Chúa qua tư cách của người mục tử.

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (25)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (26)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (27)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (28)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (29)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (30)

Cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng: Quản Hạt Tân Định chia sẻ Lời Chúa

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (31)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (32)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (33)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (34)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (35)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (36)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (37)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (38)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (39)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (40)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (41)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (42)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (43)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (44)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (45)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (46)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (47)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (48)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (49)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (50)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (51)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (52)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (53)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (54)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (55)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (56)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (57)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (58)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (59)

Cha Tân Chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm C.Ss.R cám ơn Đức Giám Quản, Cha Quản Hạt và quý Cha Đồng Tế…

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (60)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (61)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (62)

Cha Tân Chánh xứ Phêrô Đinh Ngọc Lâm C.Ss.R nói đôi lời với cộng đoàn Gx Đức Mẹ HCG và cám ơn cộng đoàn và quý khách…

 

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (64)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (65) 19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (66)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (67)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (68)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (69)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (70)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (71)

Đại diện Cao Đài Chúc Mừng Cha Tân Chánh xứ Phêrô

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (73)

19-05-2019 Tl Nhan Chuc Cx DMHCG Sai Gon (74)

Tin mới

Nữ tu Mary Ann Spanjers O.S.F với các học sinh tại trường trung học Lasallian San Miguel Cristo Rey

Hình 10~1

ĐTC Phanxicô cầu nguyện trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của mình, tại Vatican, Thứ Tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019. (Ảnh: AP/Andrew Medichini)

9ecc90cde1447d71780f2c15f4ddf9dd-690x450

9-15-2019-le-chua-nhat-20h

9-15-2019-le-chua-nhat-8h

Đức Hồng y Peter Turkson, Tổng Trưởng Thánh Bộ Cổ võ sự Phát triển Con người Toàn diện

IRAQ_-_futuro_cristiani_piana

HK-Demo-21_june

duc-cha-daminh-nguyen-van-manh

9-14-2019-hanh-huong-14h

photo-gallery-shrine-front-night-696x458

5A2A0399-280x420

48679588957_28e2669909_k-696x464

unnamed-6

Hội nghị của Đại hội đồng SIGNIS Châu Phi tại Addis Ababa, Ethiopia từ ngày 3 - 7 tháng 9 đã đến thăm Liên minh Châu Phi

Pope-Francis1-web

01 hanh-huong-fatima

DD

giappone