Thánh lễ nhân chức Bề trên Cộng Đoàn DCCT Sài Gòn

Thứ Hai, 13-05-2019 | 16:29:48

Lúc 16g 30 ngày 11/05/2019 Cha Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế thánh lễ nhận chức Bề trên Nhà Sài của cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm…

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (1)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (2)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (3)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (4)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (5)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (6)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (7)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (8)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (9)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (10)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (11)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (12)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (13)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (14)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (15)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (16)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (17)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (18)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (19)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (20)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (21)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (22)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (23)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (24)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (25)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (26)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (27)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (28)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (29)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (30)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (31)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (32)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (33)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (34)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (35)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (36)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (37)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (38)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (39)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (40)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (41)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (42)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (43)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (44)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (45)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (46)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (47)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (48)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (49)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (50)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (51)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (52)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (53)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (54)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (55)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (56)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (57)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (58)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (59)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (60)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (61)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (62)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (63)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (64)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (65)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (66)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (67)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (68)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (69)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (70)

Tin mới

Pope_Francis_at_the_General_Audience_April_20_2016_Credit_Daniel_Ibanez_CNA

20190523T1126-26974-CNS-SURVEY-WOMEN-BIBLE-STUDY-690x450

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8039

Photo-Polish-Bishops-Conference

20190523T1100-26965-CNS-CARDINAL-FARRELL-LIFE_800-690x450

bangladesh-690x450

24-05-2019 Tl An Tang - Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Gx DMHCG - Thay Thao (23)

23-05-2019 CD Tinh - Thay Thao (26)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Meets-Pilgrims-From-China-©-LOsservatore-Romano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

gen8-1

22-05-2019 Tl 19g Cac thay - Thay Thao (9)

22-05-2019 Thanh Le Tan Liem Thay Thao (34)

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c