Thánh lễ nhân chức Bề trên Cộng Đoàn DCCT Sài Gòn

Thứ Hai, 13-05-2019 | 16:29:48

Lúc 16g 30 ngày 11/05/2019 Cha Giám tỉnh, Tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam chủ tế thánh lễ nhận chức Bề trên Nhà Sài của cha Phêrô Đinh Ngọc Lâm…

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (1)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (2)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (3)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (4)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (5)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (6)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (7)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (8)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (9)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (10)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (11)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (12)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (13)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (14)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (15)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (16)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (17)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (18)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (19)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (20)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (21)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (22)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (23)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (24)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (25)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (26)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (27)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (28)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (29)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (30)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (31)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (32)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (33)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (34)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (35)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (36)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (37)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (38)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (39)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (40)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (41)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (42)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (43)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (44)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (45)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (46)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (47)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (48)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (49)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (50)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (51)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (52)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (53)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (54)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (55)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (56)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (57)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (58)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (59)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (60)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (61)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (62)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (63)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (64)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (65)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (66)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (67)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (68)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (69)

11-05-2019 Nhan Chuc Be Tre Ky Dong (70)

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA