Dâng hoa kính Đức Mẹ - Gx Đức Mẹ HCG 11/05/2019

Thứ Hai, 13-05-2019 | 19:42:08

Vào lúc 19g 30 quý Soeurs Học Viện Thánh Tôma OP Dâng Hoa kính Đức Mẹ

 

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (1)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (2)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (3)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (4)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (5)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (6)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (7)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (8)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (9)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (10)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (11)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (12)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (13)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (14)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (15)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (16)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (17)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (18)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (19)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (20)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (21)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (22)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (23)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (24)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (25)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (26)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (27)

11-05-2019 Soeur Op Dang Hoa (28)

Tin mới

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8039

Photo-Polish-Bishops-Conference

20190523T1100-26965-CNS-CARDINAL-FARRELL-LIFE_800-690x450

bangladesh-690x450

24-05-2019 Tl An Tang - Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Gx DMHCG - Thay Thao (23)

23-05-2019 CD Tinh - Thay Thao (26)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Meets-Pilgrims-From-China-©-LOsservatore-Romano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

gen8-1

22-05-2019 Tl 19g Cac thay - Thay Thao (9)

22-05-2019 Thanh Le Tan Liem Thay Thao (34)

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c

BANGLADESH_-_0520_-_Bambini_1_(600_x_299)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422