Chúa Nhật Chúa Chiên Lành - DCCT Sài Gòn.

Thứ Hai, 13-05-2019 | 20:21:09

Thánh Lễ Chúa Nhật lúc 15 giờ tại đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn. Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giới thiệu ơn gọi Tu sĩ, Linh mục…

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (25)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (1)

Dòng nữ Đaminh

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (2)

Dòng nam Đaminh

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (3)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (4)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (5)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (6)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (7)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (8)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (9)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (10)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (11)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (12)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (13)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (14)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (15)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (16)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (17)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (18)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (19)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (20)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (21)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (22)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (23)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (24)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (25)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (26)

12-05-2019 Gioi Thieu On Goi (27)

 

Tin mới

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8039

Photo-Polish-Bishops-Conference

20190523T1100-26965-CNS-CARDINAL-FARRELL-LIFE_800-690x450

bangladesh-690x450

24-05-2019 Tl An Tang - Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Gx DMHCG - Thay Thao (23)

23-05-2019 CD Tinh - Thay Thao (26)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Meets-Pilgrims-From-China-©-LOsservatore-Romano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

gen8-1

22-05-2019 Tl 19g Cac thay - Thay Thao (9)

22-05-2019 Thanh Le Tan Liem Thay Thao (34)

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c

BANGLADESH_-_0520_-_Bambini_1_(600_x_299)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422