Hình ảnh Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Rước Kiệu khai mạc tháng Dâng Hoa Đức Mẹ

Thứ Hai, 06-05-2019 | 09:19:37

Chiều Chúa Nhật II Phục Sinh ngày 05/05/2019 vào lúc 16g30 sau Thánh lễ thiếu nhi. Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rước kiệu Đức Mẹ xung quanh Nhà Thờ và Tu Viên Khai Mạc Tháng Dâng Hoa kính Mẹ:

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (64)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (1)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (2)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (3)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (4)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (5)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (6)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (7)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (8)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (9)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (10)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (11)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (12)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (13)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (14)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (15)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (16)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (17)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (18)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (19)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (20)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (21)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (22)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (23)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (24)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (25)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (26)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (27)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (28)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (29)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (30)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (31)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (32)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (33)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (34)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (35)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (36)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (37)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (38)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (39)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (40)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (41)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (42)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (43)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (44)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (45)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (46)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (47)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (48)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (49)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (50)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (51)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (52)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (53)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (54)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (55)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (56)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (57)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (58)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (59)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (60)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (61)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (62)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (63)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (64)

 

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA