Hình ảnh Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp - Rước Kiệu khai mạc tháng Dâng Hoa Đức Mẹ

Thứ Hai, 06-05-2019 | 09:19:37

Chiều Chúa Nhật II Phục Sinh ngày 05/05/2019 vào lúc 16g30 sau Thánh lễ thiếu nhi. Gx Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp rước kiệu Đức Mẹ xung quanh Nhà Thờ và Tu Viên Khai Mạc Tháng Dâng Hoa kính Mẹ:

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (64)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (1)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (2)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (3)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (4)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (5)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (6)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (7)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (8)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (9)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (10)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (11)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (12)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (13)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (14)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (15)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (16)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (17)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (18)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (19)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (20)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (21)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (22)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (23)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (24)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (25)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (26)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (27)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (28)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (29)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (30)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (31)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (32)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (33)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (34)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (35)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (36)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (37)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (38)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (39)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (40)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (41)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (42)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (43)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (44)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (45)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (46)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (47)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (48)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (49)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (50)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (51)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (52)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (53)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (54)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (55)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (56)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (57)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (58)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (59)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (60)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (61)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (62)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (63)

05-05-2019 Kieu Thang Dang Hoa (64)

 

Tin mới

Pope_Francis_at_the_General_Audience_April_20_2016_Credit_Daniel_Ibanez_CNA

20190523T1126-26974-CNS-SURVEY-WOMEN-BIBLE-STUDY-690x450

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8039

Photo-Polish-Bishops-Conference

20190523T1100-26965-CNS-CARDINAL-FARRELL-LIFE_800-690x450

bangladesh-690x450

24-05-2019 Tl An Tang - Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Gx DMHCG - Thay Thao (23)

23-05-2019 CD Tinh - Thay Thao (26)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Meets-Pilgrims-From-China-©-LOsservatore-Romano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

gen8-1

22-05-2019 Tl 19g Cac thay - Thay Thao (9)

22-05-2019 Thanh Le Tan Liem Thay Thao (34)

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c