Đại hội Miền Trung của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp

Thứ Hai, 06-05-2019 | 11:32:01

“Cùng Mẹ loan báo Tin Mừng” là chủ đề của ngày đại hội con cái Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp miền Trung, được tổ chức tại Trung tâm hành hương thánh Antôn – Trại Gáo thuộc Giáo phận Vinh ngày 2 tháng 5 năm 2019. Hơn 4000 thành viên thuộc các Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp tại miền Trung đã về tham dự Đại hội.

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (10)

Ngày 2 tháng 5 năm 2019

CÙNG MẸ LOAN BÁO TIN MỪNG

Đại hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp khu vực miền Trung, được tổ chức tại Trung tâm hành hương thánh Antôn – Trại Gáo thuộc Giáo phận Vinh ngày 2 tháng 5 năm 2019. Đại hội lần này có khoảng hơn 4000 hội viên tham dự. Đến từ Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế và các hội trong các giáo xứ ở Quảng Bình, Hà Tỉnh, Nghệ An.

Chương trình được bắt đầu lúc 8 giờ sáng 2.5.2019. Với sự hiện diện của cha Giuse Nguyễn Ngọc Bích Giám tỉnh Tỉnh DCCT Việt Nam, cha Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc Tổng Đặc trách Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp toàn quốc, cha Phaolô Nguyễn Xuân Đường Bề trên cộng đoàn Cửa Lò, cha Micae Phan Tuấn Hồng Đặc trách Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Vinh, cha Giuse Đinh Tiến Đức Bề trên cộng đoàn DCCT Huế Đặc trách Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Huế, cùng với các cha các thầy DCCT ở các nơi về.

Loan báo Tin Mừng là sứ mạng hàng đầu của Hội Thánh, vì đó là lệnh truyền của Chúa Giêsu Phục sinh. Dòng Chúa Cứu Thế cũng sống trong cùng một mạch sống của Hội Thánh, bên cạnh người Mẹ kính yêu nhất là Mẹ Hằng Cứu Giúp. Ý thức được sứ mạng Chúa giao, và tầm quan trọng không thể thiếu là Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hằng Cứu Giúp, DCCT đã thành lập và phát triển Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp trên toàn thế giới.

Trong tâm tình khai mạc Đại hội, Cha Giám tỉnh DCCT chia sẻ: Các hội viên Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp được liên kết với nhau trên toàn cầu và được hưởng lời cầu nguyện của toàn Hội và của các tu sĩ DCCT. Nhờ lòng yêu mến và chạy đến với Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta xin được ơn “bền đỗ”, là trung thành với Chúa cho đến cùng. Mẹ luôn yêu mến và dõi nhìn chúng ta. Cho dù chúng ta có gặp thử thách, chông gai trong đức tin, chúng ta có Mẹ luôn đồng hành và nâng đỡ, chúng ta luôn kiên vững trong lòng tin vào Chúa Giêsu Phục sinh.

CÙNG MẸ LOAN BÁO TIN MỪNG là chủ để được nêu bật trong ngày Đại hội này.

Cha Giuse Đinh Tiến Đức đã khải triển trong bài giảng thuyết chính thức của ngày Đại hội. “Đức Maria vội vã lên đường”: Chúng ta bắt chước Mẹ, đón nhận Tin Mừng và vội vã ra đi loan báo. Theo gương Mẹ, để Thánh Thần đi vào trong cõi lòng mình, để mình được tự do sống ân sủng của Thiên Chúa, là đón nhận thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống. Cuộc đời Mẹ đi theo một chuỗi hành trình của tiếng xin vâng. Mẹ đón nhận ân sủng của Thánh Thần, và Mẹ đã vội vã ra đi loan báo ân sủng ấy là chính Chúa Giêsu.

Chúng ta quyết tâm trở nên họa ảnh của Mẹ là sự “vội vã ra đi” trao ban ân sủng là chính Chúa Giêsu cho tha nhân. Chúng ta là những người con của Chúa, là hội viên của Hội Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, chúng ta hãy vội vã ra đi đến với những tâm hồn khắc khoải, cô đơn. Theo như lời Đức Thánh cha Phanxicô: đó là “tính hiệu ứng của ân sủng theo dây chuyền”: Ân sủng của Chúa là Thánh Thần đã đến trong cung lòng Mẹ Maria, Mẹ vội vã ra đi mang Ân Sủng ấy đến với gia đinh Dacaria và Ân Sủng ấy đã tác động đến bà Êlisabét và lan truyền sang hài nhi Gioan.

Mẹ Maria đã được Thánh Thần thúc đẩy. Mẹ đã vội vã ra đi. Vậy chúng ta theo gương Mẹ, và không gì có thể cản trở chúng ta vội vã ra đi sống bác ái yêu thương. Không gì có thể cản trở chúng ta vội vã ra đi để xây dựng Hội Thánh Chúa. Không gì có thể cản trở chúng ta ra đi sống thánh giữa đời. Và không gì có thể cản trở chúng ta vội vã ra đi loan báo lòng xót thương của Thiên Chúa qua việc thực thi lòng sùng kính Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Trong Thánh lễ do Đức Giám mục  Anphongsô Nguyễn Hữu Long, Giám mục Giáo phận Vinh chủ tế. Đức Cha cũng nhấn mạnh ý nghĩa của ngày Đại hội: Chúng ta có cùng một mẫu số chung là một người Mẹ – Mẹ Hằng Cứu Giúp. Các thành viên trong Hội sẽ được một ơn trọng đại là ơn “bền đỗ” theo Chúa trọn đời. Chính Mẹ là người đầu tiên ra đi đem Chúa Giêsu đến cho người khác, vậy chúng ta là con cái Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp mà chỉ giữ đạo cho riêng mình thôi thì chưa đủ… Điều quan trọng là Mẹ luôn luôn ra đi với Chúa Giêsu, không bao giờ Mẹ đi một mình. Vậy chúng ta đến với Mẹ thì cũng là đến với Chúa, ra đi với Mẹ cũng là ra đi với Chúa. Vậy chúng ta hãy đến với Mẹ để Mẹ dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu Con Mẹ. Và từ đó chúng ta theo gương Mẹ “vội vã ra đi” mang Chúa Giêsu đến với tha nhân.

Ngày Đại hội kết thúc lúc 4 giờ chiều cùng ngày, sau nghi thức gia nhập Hội của các thành viên mới, và có khoảng 300 thành viên vào Hội. Mặc dù miền Trung đang mùa nắng nóng, nhưng ta ơn Chúa và Đức Mẹ đã cho một ngày đẹp trời, mát mẻ. Các hội viên ra về trong tâm hồn an vui hạnh phúc. Giữ vững một niềm tin yêu nơi Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp và lòng tràn ngập niềm vui, quyết tâm theo gương Mẹ và cùng Mẹ ra đi loan báo Tin Mừng hòa bình cho nhân loại hôm nay.

Fx. Nguyễn

Một số hình ảnh của Đại Hội:

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (1)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (2)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (3)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (4)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (5)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (6)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (7)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (8)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (9)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (10)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (11)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (12)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (13)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (14)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (15)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (16)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (17)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (18)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (19)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (20)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (21)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (22)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (23)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (24)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (25)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (26)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (27)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (28)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (29)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (30)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (31)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (32)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (33)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (34)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (35)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (36)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (37)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (38)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (39)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (40)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (41)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (42)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (43)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (44)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (45)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (46)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (47)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (48)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (49)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (50)

2.5.2019 Dai Hoi DMHCG Mien Trung (51)

Tin mới

uk

Protests_in_downtown_Port_au_Prince_drew_nearly_2000_people_on_June_13_2019_Credit_Chandan_KhannaAFPGetty_Images_

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

This photo shows the inside of the European Court of Human Rights (ECHR) in Strasbourg, eastern France, on February 7, 2019. (Photo by FREDERICK FLORIN / AFP)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

timthumb

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Lc-1025-37

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

20190305T1116-1354-CNS-NIGERIA-KAIGAMA-BRIDGE_800-690x450

20190604T0817-1906-CNS-CONFESSIONAL-PRIVILEGE-IMPORTANCE_800-690x450

primopiano_8314

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Nguồn ảnh: Báo Tuổi trẻ

1562752086

5d259177615de_600

unnamed

Cardinal_Baltazar_Enrique_Porras_Cardozo_of_Merida_Venezuela_takes_possession_of_St_John_the_Evangelist_in_Rome_Italy_on_June_12_2017_Credit_Daniel_Ibanez_7_CNA