Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh dành cho thiếu nhi - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Chúa Nhật, 21-04-2019 | 10:19:12

Vào lúc 18g30 Thứ Bảy Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh dành cho thiếu nhi – Đền ĐMHCG Sài Gòn

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (1)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (2)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (3)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (4)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (5)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (6)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (7)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (8)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (9)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (10)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (11)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (12)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (13)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (14)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (15)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (16)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (17)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (18)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (19)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (20)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (21)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (22)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (23)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (24)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (25)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (26)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (27)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (28)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (29)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (30)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (31)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (32)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (33)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (34)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (35)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (36)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (37)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (38)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (39)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (40)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (41)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (42)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (43)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (44)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (45)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (46)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (47)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (48)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (49)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (50)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (51)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (52)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (53)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (54)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (55)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (56)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (57)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (58)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (59)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (60)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (61)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (62)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (63)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (64)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (65)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (66)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (67)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (68)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (69)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (70)

20-04-2019 Dem Vong Phuc Sinh (71)

 

Tin mới

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8039

Photo-Polish-Bishops-Conference

20190523T1100-26965-CNS-CARDINAL-FARRELL-LIFE_800-690x450

bangladesh-690x450

24-05-2019 Tl An Tang - Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Gx DMHCG - Thay Thao (23)

23-05-2019 CD Tinh - Thay Thao (26)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Meets-Pilgrims-From-China-©-LOsservatore-Romano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

gen8-1

22-05-2019 Tl 19g Cac thay - Thay Thao (9)

22-05-2019 Thanh Le Tan Liem Thay Thao (34)

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c

BANGLADESH_-_0520_-_Bambini_1_(600_x_299)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422