Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh 21g00 - Đền ĐMHCG Sài Gòn 20/04/2019

Chúa Nhật, 21-04-2019 | 19:44:44

21g00 thứ bảy Thánh lễ Vọng Chúa Phục Sinh tại Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (1)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (2)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (3)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (4)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (5)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (6)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (7)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (8)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (9)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (10)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (11)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (12)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (13)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (14)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (15)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (16)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (17)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (18)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (19)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (20)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (21)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (22)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (23)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (24)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (25)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (26)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (27)

21-04-2019 Vong Phuc Sinh (28) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (29) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (30) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (31) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (32) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (33) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (34) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (35) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (36) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (37) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (38) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (39) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (40) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (41) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (42) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (43) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (44) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (45) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (46) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (47) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (48) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (49) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (50) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (51) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (52) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (53) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (54) 21-04-2019 Vong Phuc Sinh (55)

Tin mới

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8039

Photo-Polish-Bishops-Conference

20190523T1100-26965-CNS-CARDINAL-FARRELL-LIFE_800-690x450

bangladesh-690x450

24-05-2019 Tl An Tang - Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Gx DMHCG - Thay Thao (23)

23-05-2019 CD Tinh - Thay Thao (26)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Meets-Pilgrims-From-China-©-LOsservatore-Romano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

gen8-1

22-05-2019 Tl 19g Cac thay - Thay Thao (9)

22-05-2019 Thanh Le Tan Liem Thay Thao (34)

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c

BANGLADESH_-_0520_-_Bambini_1_(600_x_299)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422