Thứ Sáu Thánh Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh giá của Chúa Giêsu

Thứ Bảy, 20-04-2019 | 17:52:11

“Tôi chẳng hãnh diện về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian” (Gl 6, 14).

19-04-2019 Dang Thanh Gia (1)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (2)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (3)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (4)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (5)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (6)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (7)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (8)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (9)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (10)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (11)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (12)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (13)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (14)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (15)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (16)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (17)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (18)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (19)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (20)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (21)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (22)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (23)

 

Tin mới

LRM_EXPORT_46588655655292_20190622_133813267ok

20190624T1201-28148-CNS-MELKITE-SYNOD-PEACE-SYRIA_800-690x450

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185