Thứ Sáu Thánh Ngắm 14 Chặng Đàng Thánh giá của Chúa Giêsu

Thứ Bảy, 20-04-2019 | 17:52:11

“Tôi chẳng hãnh diện về một điều gì khác, ngoại trừ về thập giá Ðức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian” (Gl 6, 14).

19-04-2019 Dang Thanh Gia (1)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (2)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (3)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (4)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (5)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (6)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (7)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (8)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (9)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (10)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (11)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (12)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (13)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (14)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (15)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (16)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (17)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (18)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (19)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (20)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (21)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (22)

19-04-2019 Dang Thanh Gia (23)

 

Tin mới

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8039

Photo-Polish-Bishops-Conference

20190523T1100-26965-CNS-CARDINAL-FARRELL-LIFE_800-690x450

bangladesh-690x450

24-05-2019 Tl An Tang - Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Gx DMHCG - Thay Thao (23)

23-05-2019 CD Tinh - Thay Thao (26)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Meets-Pilgrims-From-China-©-LOsservatore-Romano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

gen8-1

22-05-2019 Tl 19g Cac thay - Thay Thao (9)

22-05-2019 Thanh Le Tan Liem Thay Thao (34)

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c

BANGLADESH_-_0520_-_Bambini_1_(600_x_299)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422