Thứ Sau Thánh 20g00: Lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô

Thứ Bảy, 20-04-2019 | 14:05:10

Sau nghi lễ lúc 18 giờ dành cho Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Kitô Vua, vào lúc 20g00 nghi lễ trọng thể tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, do cha phó xứ Tôma Aquinô Phạm Phú Lộc chủ sự, cùng đồng tế có quý Cha trong CĐ Tỉnh Dòng, Cộng Đoàn DCCT Kỳ Đồng và đông đảo quý ông bà anh chị em khắp nói về Đền Đức Mẹ Hăng Cứu Giúp để hiệp thông trong nghi thức Thánh và cùng đi Chặng Đàng Thánh Giá với Chúa….

19-04-2019 TN TK (1)

19-04-2019 TN TK (2)

19-04-2019 TN TK (3)

19-04-2019 TN TK (4)

19-04-2019 TN TK (5)

19-04-2019 TN TK (6)

19-04-2019 TN TK (7)

19-04-2019 TN TK (8)

19-04-2019 TN TK (9)

19-04-2019 TN TK (10)

19-04-2019 TN TK (11)

 

19-04-2019 TN TK (12) 19-04-2019 TN TK (13)

19-04-2019 TN TK (14)

19-04-2019 TN TK (15)

19-04-2019 TN TK (16)

19-04-2019 TN TK (17)

19-04-2019 TN TK (18)

 

19-04-2019 TN TK (19)

19-04-2019 TN TK (20)

19-04-2019 TN TK (21)

19-04-2019 TN TK (22)

19-04-2019 TN TK (23)

19-04-2019 TN TK (24)

19-04-2019 TN TK (25)

19-04-2019 TN TK (26)

19-04-2019 TN TK (27)

19-04-2019 TN TK (28)

19-04-2019 TN TK (29)

19-04-2019 TN TK (30)

19-04-2019 TN TK (31)

19-04-2019 TN TK (32)

19-04-2019 TN TK (33)

19-04-2019 TN TK (34)

19-04-2019 TN TK (35)

19-04-2019 TN TK (36)

Tin mới

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8039

Photo-Polish-Bishops-Conference

20190523T1100-26965-CNS-CARDINAL-FARRELL-LIFE_800-690x450

bangladesh-690x450

24-05-2019 Tl An Tang - Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Gx DMHCG - Thay Thao (23)

23-05-2019 CD Tinh - Thay Thao (26)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Meets-Pilgrims-From-China-©-LOsservatore-Romano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

gen8-1

22-05-2019 Tl 19g Cac thay - Thay Thao (9)

22-05-2019 Thanh Le Tan Liem Thay Thao (34)

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c

BANGLADESH_-_0520_-_Bambini_1_(600_x_299)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422