Lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô (Thiếu Nhi)

Thứ Bảy, 20-04-2019 | 12:23:15

Lúc 18 giờ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh 19/4/2019 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cha linh hướng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Kitô Vua chủ sự nghi thức trọng thể tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, dành cho thiếu nhi trước sự hiện diện của quý Cha, cùng voiwd các em thiếu nhi và hàng ngàn tín hữu tham dự…

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (1)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (2)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (3)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (4)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (5)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (6)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (7)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (8)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (9)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (10)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (11)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (12)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (13)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (14)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (15)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (16)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (17)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (18)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (19)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (20)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (21)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (22)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (23)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (24)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (25)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (26)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (27)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (28)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (29)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (30)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (31)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (32)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (33)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (34)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (35)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (36)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (37)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (38)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (39)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (40)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (41)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (42)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (43)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (44)

 

 

Tin mới

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8039

Photo-Polish-Bishops-Conference

20190523T1100-26965-CNS-CARDINAL-FARRELL-LIFE_800-690x450

bangladesh-690x450

24-05-2019 Tl An Tang - Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Gx DMHCG - Thay Thao (23)

23-05-2019 CD Tinh - Thay Thao (26)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Meets-Pilgrims-From-China-©-LOsservatore-Romano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

gen8-1

22-05-2019 Tl 19g Cac thay - Thay Thao (9)

22-05-2019 Thanh Le Tan Liem Thay Thao (34)

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c

BANGLADESH_-_0520_-_Bambini_1_(600_x_299)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422