Lễ tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô (Thiếu Nhi)

Thứ Bảy, 20-04-2019 | 12:23:15

Lúc 18 giờ chiều Thứ Sáu Tuần Thánh 19/4/2019 Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp cha linh hướng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Kitô Vua chủ sự nghi thức trọng thể tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa Kitô, dành cho thiếu nhi trước sự hiện diện của quý Cha, cùng voiwd các em thiếu nhi và hàng ngàn tín hữu tham dự…

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (1)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (2)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (3)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (4)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (5)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (6)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (7)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (8)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (9)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (10)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (11)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (12)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (13)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (14)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (15)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (16)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (17)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (18)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (19)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (20)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (21)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (22)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (23)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (24)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (25)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (26)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (27)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (28)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (29)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (30)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (31)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (32)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (33)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (34)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (35)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (36)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (37)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (38)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (39)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (40)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (41)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (42)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (43)

19-04-2019 TN Cuoc Thuong Kho Thieu Nhi (44)

 

 

Tin mới

LRM_EXPORT_46588655655292_20190622_133813267ok

20190624T1201-28148-CNS-MELKITE-SYNOD-PEACE-SYRIA_800-690x450

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8211

20180917T1328-20333-CNS-ENGLAND-ABORTION-BUFFER-ZONES_800-690x450

primopiano_8214

primopiano_8210

goalplan

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185