Thánh lễ tiệc ly dành cho thiếu nhi - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Sáu, 19-04-2019 | 11:13:57

“Đây chính là Mình Thầy hiến tế vì anh em. Đây là chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới. Mỗi khi ăn và uống,anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy.” (1 Cr 11, 24-25)

Vào lúc 18g00 cha linh hướng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sài gòn chủ tế Thánh lễ Tiệc Ly dành cho thiếu nhi. cùng đồng tế có quý Cha thuộc Cộng Đoàn Tỉnh và quý Cha Nhà Sài Gòn và có cha phó giám tỉnh Đaminh Nguyên Đức Thông, ngài hiên diện và chia sẻ Lời Chúa cho cộng đoàn… Đông đảo quý ông bà anh chị em khắp nơi vêf hiệp dâng thánh lễ  Tạ Ơn …

18-04-2019 Le Tiec Ly (1)

18-04-2019 Le Tiec Ly (3)

18-04-2019 Le Tiec Ly (4)

18-04-2019 Le Tiec Ly (5)

18-04-2019 Le Tiec Ly (6)

18-04-2019 Le Tiec Ly (7)

18-04-2019 Le Tiec Ly (8)

18-04-2019 Le Tiec Ly (9)

18-04-2019 Le Tiec Ly (10)

18-04-2019 Le Tiec Ly (11)

18-04-2019 Le Tiec Ly (12)

18-04-2019 Le Tiec Ly (13)

18-04-2019 Le Tiec Ly (14)

18-04-2019 Le Tiec Ly (15)

18-04-2019 Le Tiec Ly (16)

18-04-2019 Le Tiec Ly (17)

18-04-2019 Le Tiec Ly (18)

18-04-2019 Le Tiec Ly (19)

18-04-2019 Le Tiec Ly (20)

18-04-2019 Le Tiec Ly (21)

18-04-2019 Le Tiec Ly (22)

18-04-2019 Le Tiec Ly (23)

18-04-2019 Le Tiec Ly (24)

18-04-2019 Le Tiec Ly (25)

18-04-2019 Le Tiec Ly (26)

18-04-2019 Le Tiec Ly (27)

18-04-2019 Le Tiec Ly (28)

18-04-2019 Le Tiec Ly (29)

18-04-2019 Le Tiec Ly (30)

18-04-2019 Le Tiec Ly (31)

18-04-2019 Le Tiec Ly (32)

18-04-2019 Le Tiec Ly (33)

18-04-2019 Le Tiec Ly (34)

18-04-2019 Le Tiec Ly (35)

18-04-2019 Le Tiec Ly (36)

18-04-2019 Le Tiec Ly (37)

18-04-2019 Le Tiec Ly (38)

18-04-2019 Le Tiec Ly (39)

18-04-2019 Le Tiec Ly (40)

18-04-2019 Le Tiec Ly (41)

18-04-2019 Le Tiec Ly (43) 18-04-2019 Le Tiec Ly (44) 18-04-2019 Le Tiec Ly (45) 18-04-2019 Le Tiec Ly (46) 18-04-2019 Le Tiec Ly (47) 18-04-2019 Le Tiec Ly (48) 18-04-2019 Le Tiec Ly (49) 18-04-2019 Le Tiec Ly (50) 18-04-2019 Le Tiec Ly (51)

 

Tin mới

Pope_Francis_at_the_General_Audience_April_20_2016_Credit_Daniel_Ibanez_CNA

20190523T1126-26974-CNS-SURVEY-WOMEN-BIBLE-STUDY-690x450

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8039

Photo-Polish-Bishops-Conference

20190523T1100-26965-CNS-CARDINAL-FARRELL-LIFE_800-690x450

bangladesh-690x450

24-05-2019 Tl An Tang - Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Gx DMHCG - Thay Thao (23)

23-05-2019 CD Tinh - Thay Thao (26)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Meets-Pilgrims-From-China-©-LOsservatore-Romano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

gen8-1

22-05-2019 Tl 19g Cac thay - Thay Thao (9)

22-05-2019 Thanh Le Tan Liem Thay Thao (34)

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c