Thánh lễ tiệc ly dành cho thiếu nhi - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Sáu, 19-04-2019 | 11:13:57

“Đây chính là Mình Thầy hiến tế vì anh em. Đây là chén Máu Thầy, Máu của giao ước mới. Mỗi khi ăn và uống,anh em hãy làm việc này để tưởng nhớ đến Thầy.” (1 Cr 11, 24-25)

Vào lúc 18g00 cha linh hướng Xứ Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Kitô Vua Giáo xứ Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp sài gòn chủ tế Thánh lễ Tiệc Ly dành cho thiếu nhi. cùng đồng tế có quý Cha thuộc Cộng Đoàn Tỉnh và quý Cha Nhà Sài Gòn và có cha phó giám tỉnh Đaminh Nguyên Đức Thông, ngài hiên diện và chia sẻ Lời Chúa cho cộng đoàn… Đông đảo quý ông bà anh chị em khắp nơi vêf hiệp dâng thánh lễ  Tạ Ơn …

18-04-2019 Le Tiec Ly (1)

18-04-2019 Le Tiec Ly (3)

18-04-2019 Le Tiec Ly (4)

18-04-2019 Le Tiec Ly (5)

18-04-2019 Le Tiec Ly (6)

18-04-2019 Le Tiec Ly (7)

18-04-2019 Le Tiec Ly (8)

18-04-2019 Le Tiec Ly (9)

18-04-2019 Le Tiec Ly (10)

18-04-2019 Le Tiec Ly (11)

18-04-2019 Le Tiec Ly (12)

18-04-2019 Le Tiec Ly (13)

18-04-2019 Le Tiec Ly (14)

18-04-2019 Le Tiec Ly (15)

18-04-2019 Le Tiec Ly (16)

18-04-2019 Le Tiec Ly (17)

18-04-2019 Le Tiec Ly (18)

18-04-2019 Le Tiec Ly (19)

18-04-2019 Le Tiec Ly (20)

18-04-2019 Le Tiec Ly (21)

18-04-2019 Le Tiec Ly (22)

18-04-2019 Le Tiec Ly (23)

18-04-2019 Le Tiec Ly (24)

18-04-2019 Le Tiec Ly (25)

18-04-2019 Le Tiec Ly (26)

18-04-2019 Le Tiec Ly (27)

18-04-2019 Le Tiec Ly (28)

18-04-2019 Le Tiec Ly (29)

18-04-2019 Le Tiec Ly (30)

18-04-2019 Le Tiec Ly (31)

18-04-2019 Le Tiec Ly (32)

18-04-2019 Le Tiec Ly (33)

18-04-2019 Le Tiec Ly (34)

18-04-2019 Le Tiec Ly (35)

18-04-2019 Le Tiec Ly (36)

18-04-2019 Le Tiec Ly (37)

18-04-2019 Le Tiec Ly (38)

18-04-2019 Le Tiec Ly (39)

18-04-2019 Le Tiec Ly (40)

18-04-2019 Le Tiec Ly (41)

18-04-2019 Le Tiec Ly (43) 18-04-2019 Le Tiec Ly (44) 18-04-2019 Le Tiec Ly (45) 18-04-2019 Le Tiec Ly (46) 18-04-2019 Le Tiec Ly (47) 18-04-2019 Le Tiec Ly (48) 18-04-2019 Le Tiec Ly (49) 18-04-2019 Le Tiec Ly (50) 18-04-2019 Le Tiec Ly (51)

 

Tin mới

_DSC5550

World_Youth_Day_Panama_Danny_Ibanez_CNA_size

Rogelio_Cabrera_AMLO_Lopez_Obrador_CEM_180619

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

D9hRAyTX4AAR7gt.jpg-large

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

phuong

VATICANO-ASIA_-_0618_-_Conferenza

Refugees_flee_the_Syrian_Civil_War_in_2015_Creditquetions123__Shutterstock__CNA

primopiano_8184

primopiano_8185

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

21430566_267413033760682_1084280619479728140_n

đơn

primopiano_8186

Hong kong

Christine-du-Coudray-and-Mgr.-Emery-Kibal.

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Common Funeral Service for Easter Sunday Victims at  St. Sebastian’s Church in Katuwapitiya, Negombo (Sri Lanka) on 23.04.2019: Malcolm Cardinal Ranjith, the Archbishop of Colombo, presided over a funeral service for a group of victims at 10.00am at the church premises. The coffins were brought to the premises one at a time for the services amidst intense security. Funeral services and the burials took place in an atmosphere of heavy grief and sorrow with relatives and friends weeping and mourning for the unexpected loss of their loved ones.
Photo: Malcolm Cardinal Ranjith offered a message of consolation to the faithful gathered and invited the faithful to not give into violent retaliation

loveoneanother2