Thánh lễ tiệc ly 20g00 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Sáu, 19-04-2019 | 12:46:59

20g00 Thánh lễ tiệc ly Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn

 

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (1)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (2)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (3)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (4)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (5)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (6)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (7)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (8)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (9)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (10)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (11)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (12)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (13)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (14)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (15)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (16)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (17)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (18)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (19)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (20)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (21)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (22)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (23)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (24)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (25)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (26)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (27)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (28)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (29)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (30)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (31)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (32)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (33)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (34)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (35)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (36)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (37)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (38)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (39)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (40)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (41)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (42)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (43)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (44)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (45)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (46)

19-04-2019 Thanh le Tiec ly 20h (47)

 

Tin mới

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8039

Photo-Polish-Bishops-Conference

20190523T1100-26965-CNS-CARDINAL-FARRELL-LIFE_800-690x450

bangladesh-690x450

24-05-2019 Tl An Tang - Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Gx DMHCG - Thay Thao (23)

23-05-2019 CD Tinh - Thay Thao (26)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Meets-Pilgrims-From-China-©-LOsservatore-Romano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

gen8-1

22-05-2019 Tl 19g Cac thay - Thay Thao (9)

22-05-2019 Thanh Le Tan Liem Thay Thao (34)

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c

BANGLADESH_-_0520_-_Bambini_1_(600_x_299)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422