Kiệu Mình Thánh Chúa_21g00 - Đền ĐMHCG Sài Gòn

Thứ Sáu, 19-04-2019 | 15:56:20

Sau Thánh lễ tiệc ly lúc 21g10 kiệu Mình Thánh Chúa qua bên bàn thờ cạnh, canh thức với Chúa

 

19-04-2019 Kieu Thanh The (2)

19-04-2019 Kieu Thanh The (1)

19-04-2019 Kieu Thanh The (3)

19-04-2019 Kieu Thanh The (4)

19-04-2019 Kieu Thanh The (5)

19-04-2019 Kieu Thanh The (6)

19-04-2019 Kieu Thanh The (7)

19-04-2019 Kieu Thanh The (8)

19-04-2019 Kieu Thanh The (9)

19-04-2019 Kieu Thanh The (10)

19-04-2019 Kieu Thanh The (11)

19-04-2019 Kieu Thanh The (12)

19-04-2019 Kieu Thanh The (13)

19-04-2019 Kieu Thanh The (14)

19-04-2019 Kieu Thanh The (15)

19-04-2019 Kieu Thanh The (16)

19-04-2019 Kieu Thanh The (17)

19-04-2019 Kieu Thanh The (18)

19-04-2019 Kieu Thanh The (19)

Tin mới

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

primopiano_8039

Photo-Polish-Bishops-Conference

20190523T1100-26965-CNS-CARDINAL-FARRELL-LIFE_800-690x450

bangladesh-690x450

24-05-2019 Tl An Tang - Thay Thao (35)

23-05-2019 Di Quan Thay Thao (24)

23-05-2019 Gx DMHCG - Thay Thao (23)

23-05-2019 CD Tinh - Thay Thao (26)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

Pope-Meets-Pilgrims-From-China-©-LOsservatore-Romano

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422

gen8-1

22-05-2019 Tl 19g Cac thay - Thay Thao (9)

22-05-2019 Thanh Le Tan Liem Thay Thao (34)

fullsizeoutput_48e

popepenitenza2.node_

fullsizeoutput_48c

BANGLADESH_-_0520_-_Bambini_1_(600_x_299)

cq5dam.thumbnail.cropped.750.422